Atestuojamos veiklos specializacijos

Kultūros ministerijoje atestuojamos veiklos specializacijos pagal atestuojamos veiklos rūšis yra šios:

7.1. nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų:

7.1.1. archeologiniai tyrimai;

7.1.2. architektūriniai tyrimai;

7.1.3. statinių konstrukcijų tyrimai;

7.1.4. polichromijos ir sienų tapybos tyrimai;

 

7.2. tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo projektavimui:

7.2.1. architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

7.2.2. architektūrinės polichromijos tvarkybos darbų projektavimas;

7.2.3. architektūrinio paveldo inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų projektavimas;

7.2.4. inžinerinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

7.2.5. inžinerinių komunikacijų projektavimas;

7.2.6. archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

 

7.3. tvarkybos darbų: konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo:

7.3.1. akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai;

7.3.2. medinių konstrukcijų darbai, medžio apdailos ir stalių gaminių darbai;

7.3.3. metalo konstrukcijų metalo ir metalo gaminių darbai;

7.3.4. molio konstrukcijų ir keramikos gaminių darbai;

7.3.5. tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir tinkuotų dažytų paviršių darbai;

7.3.6. stogo dangų įrengimo darbai;

7.3.7. teritorijų elementų tvarkymo ir apželdinimo darbai;

7.3.8. vadovavimas tvarkybos darbams;

 

7.4. paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės:

7.4.1. tvarkybos darbų projektų, pagal Aprašo 7.2  papunktyje nurodytos veiklos specializacijas;

7.4.2. Neteko galios nuo 2021-07-31;

7.4.3. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį:

7.4.3.1. archeologinio;

7.4.3.2.  povandeninio;

7.4.3.3. etnokultūrinio;

7.4.3.4. architektūrinio;

7.4.3.5. sakralinio;

7.4.3.6. želdynų;

7.4.3.7. urbanistinio; 

7.4.3.8. inžinerinio;

7.4.3.9. istorinio;

7.4.3.10. mitologinio;

7.4.3.11. memorialinio;

7.4.3.12. dailės;

 

7.5. tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūros ir vadovavimo tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai:

7.5.1. tvarkybos darbų projektų  sprendinių įgyvendinimo priežiūra pagal Aprašo 7.2 papunktyje nurodytas tvarkybos darbų projektų rūšis;

7.5.2. tvarkybos darbų techninė priežiūra pagal Aprašo 7.2 papunktyje nurodytas tvarkybos darbų projektų rūšis.

Atkreipkite dėmesį:

nuo 2017 m. asmenys, kurie turi statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kvalifikacijos atestatai ar TPD išduodami vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“  VIII–IX skyrių nuostatomis. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė  Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-22