NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTŲ ATESTAVIMAS

Atestavimo rezultatai

Atestuojamos veiklos specializacijos

Atestatų išdavimo ir keitimo tvarka

Teisinių ir profesinių žinių egzaminas

Mokestis ir atestato atsiėmimas

Kvalifikacijos tobulinimas

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2574 redakcija) 231 straipsnio nuostatas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d., Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (toliau – atestatas) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) teikimu išduoda ir keičia, atestatų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina kultūros ministras

Specialistus atestuoja Atestavimo komisija. Jos posėdžiai vyksta preliminariai kartą per mėnesį, Kultūros ministerijoje (toliau – Ministerija).

Fiziniai asmenys (toliau – asmenys), siekiantys gauti atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamos specializacijos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veiklą turi atitikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 231 straipsnyje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

Informacija, pateikiama žemiau, parengta remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kuris nustato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos atestuojamos veiklos specializacijas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, atestuotų specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarką, patvirtintas 2016 m. gruodžio 30 d.  kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-1012 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Dėl didelio pretendentų atestuotis/pakeisti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą skaičiaus ir užsitęsiančių procedūrų, kviečiame prašymus pakeisti atestatą teikti likus bent 3 mėnesiams iki atestato galiojimo pabaigos.

Kontaktinis asmuo – Gytis Oržikauskas, el. p. [email protected], tel. +370  671 85970

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-13