Restauratorių specialybės ir specializacijos

Atestavimo komisija atestuoja šių specialybių ir specializacijų restauratorius:

1. akmens, dirbtinio marmuro ir dekoratyvinių dangų;

2. archeologinių radinių (specializacija: medienos);

3. archeologinių radinių (specializacija: metalo);

4. archeologinių radinių (specializacija: odos);

5. archeologinių radinių (specializacija: tekstilės);

6. auksuotės;

7. dokumentų;

8. gintaro dirbinių;

9. kaulo dirbinių;

10. keramikos;

11. keramikos (specializacija: architektūrinė);

12. lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros;

13. meninių baldų;

14. meno kūrinių ant popieriaus;

15. metalo dirbinių;

16. molbertinės tapybos;

17. pergamento;

18. polichromuoto medžio;

19. polichromuoto medžio (specializacija: drožybos);

20. prevencinio konservavimo technologų;

21. restauravimo technologų (specializacijos: chemiko technologo, cheminės analizės specialisto, fizikinių tyrimų specialisto, biologinių tyrimų specialisto, fototyrimų specialisto);

22. sienų tapybos;

23. tekstilės;

24. vitražo;

25. vargonų;

26. vargonų restauravimo technologų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-03