UNESCO PAVELDAS LIETUVOJE

1991 m. spalio 7 d. Lietuvai įstojus į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją (UNESCO) pradėta bendradarbiauti su tarptautinėmis patariamosiomis kultūros paveldo organizacijomis (ICOMOS, ICCROM, IUCN), atsirado galimybė į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą siūlyti įrašyti išskirtinę visuotinę vertę turinčius Lietuvos kultūros ir gamtos paveldo objektus. 

Į Pasaulio paveldo sąrašą įrašyti keturi objektai: 

Į Pasaulio paveldo sąrašą taip pat pretenduoja Kauno modernizmo architektūra.

Į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktos trys Lietuvos kultūros vertybės: dvasinės kultūros fenomenas – kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje (2001 m.), dainų ir šokių švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (2004 m.) bei Europos muzikiniu fenomenu laikomos Lietuvių polifoninės dainos sutartinės (2010 m.). 

AKTUALŪS DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. XIII-2143 dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 16 dėl UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo 2020 metais programos patvirtinimo  

APIE UNESCO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl institucijų, atsakingų už UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugą Lietuvoje, paskyrimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-24