PRANEŠIMAI APIE NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMĄ

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 25 d. įsakymu  Nr. ĮV-839 „Dėl Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu ir šio objekto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 30812) Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos projektas.
  Su šiuo įsakymu ir juo patvirtintu specialiuoju planu galima susipažinti Teisės aktų registre (TAR, 2020-06-29, Nr. 14262).
 2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu  Nr. ĮV-1026 „Dėl Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – tvarkymo planas.
  Su šiuo įsakymu ir juo patvirtintu specialiuoju planu galima susipažinti Teisės aktų registre (TAR, 2020-07-31, Nr. 16730).
 3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-1308 „Dėl Birštono miesto istorinės dalies paskelbimo valstybės saugoma kultūros paveldo vietove ir šio vietovės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano patvirtinimo“  patvirtintas Kultūros paveldo vietovės Birštono miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 4072) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planas.
  Su šiuo įsakymu ir juo patvirtintu specialiuoju planu galima susipažinti Teisės aktų registre ( TAR, 2020-10-29, Nr. 22554)

 4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 vasario 1 d. įsakymu Nr. ĮV-70 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-681 „Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 904) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektuׅ“ pakeitimo“ patvirtintas Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano (teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto) pakeitimas.
  Su šiuo įsakymu ir juo patvirtintu specialiuoju planu galima susipažinti Teisės aktų registre (TAR, 2021-02-03, Nr. 2122)

 5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m.  balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV- 450 „Dėl Priekulės miesto istorinės dalies paskelbimo valstybės saugoma kultūros paveldo vietove ir šios vietovės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtintas Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 33624) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planas.
  Su šiuo įsakymu ir juo patvirtintu specialiuoju planu galima susipažinti Teisės aktų registre (TAR, 2021-04-16, Nr. 7955).
   
 6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 kovo 10 d. įsakymu Nr. ĮV-273 „Dėl Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių  registre 17113) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano: teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtintas Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių  registre 17113) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas: teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, tvarkymo planas. Su šiuo įsakymu ir juo patvirtintu specialiuoju planu galima susipažinti Teisės aktų registre (TAR, 2022-03-14, Nr. 4739).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22