PRANEŠIMAI APIE NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMĄ

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 25 d. įsakymu  Nr. ĮV-839 „Dėl Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu ir šio objekto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 30812) Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos projektas.
    Su šiuo įsakymu ir juo patvirtintu specialiuoju planu galima susipažinti Teisės aktų registre (TAR, 2020-06-29, Nr. 14262).
  2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu  Nr. ĮV-1026 „Dėl Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – tvarkymo planas.
    Su šiuo įsakymu ir juo patvirtintu specialiuoju planu galima susipažinti Teisės aktų registre (TAR, 2020-07-31, Nr. 16730).
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-08