PAVELDO APSAUGOS FINANSAVIMAS

KOMPENSAVIMAS  – valstybės saugomų ir prieinamų visuomenei lankyti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei juose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų išlaidų kompensavimas.

PAVELDOTVARKOS PROGRAMA – nekilnojamųjų kultūros vertybių paveldotvarkos programų paraiškos teikiamos Kultūros paveldo departamentui per elektroninės valdžios vartus KPEPIS, programas įgyvendina Kultūros infrastruktūros centras.
Finansuojami projektai

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo tvarkos aprašas

2021 – 2023 metų programa (priedas)

2020 metų paveldotvarkos programos

KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Kultūros ministerijos administruojama Europos Sąjungos struktūrinė parama

Kultūros ministerijos administruojama 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programa

Kultūros ministerijos administruojama Valstybės investicijų programa

Vidaus reikalų ministerijos administruojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos

Kultūros paveldo fondas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-30