KULTŪROS PAVELDO TYRIMAI, STUDIJOS

Kultūros paveldo apsaugos politikos formavimui svarbūs įvairius pobūdžio tyrimai, audito ataskaitos ir STT pastabos. Visa tai padeda identifikuoti egzistuojančias problemas ir numatyti strateginio pobūdžio veiklas, leidžiančias šalinti esamus trūkumus. 2019 m. buvo atliktas Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir Kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu. Šio tyrimo pagrindu 2020 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtinta „Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-09