KULTŪROS PAVELDO TYRIMAI

Kultūros paveldo apsaugos politikos formavimui svarbūs įvairius pobūdžio tyrimai, audito ataskaitos ir STT pastabos. Visa tai padeda identifikuoti egzistuojančias problemas ir numatyti strateginio pobūdžio veiklas, leidžiančias šalinti esamus trūkumus. 2019 m. buvo atliktas Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir Kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu. Šio tyrimo pagrindu 2020 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-735 patvirtinta „Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija“.

AKTUALŪS DOKUMENTAI

2020 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-735 patvirtinta „Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija“.

2018 m. Lietuvių etninės draugijos užsakymu atliktas „Etninės Kultūros vertybinių nuostatų tyrimas“;

2018 m. Lietuvių etninės draugijos užsakymu atliktas „Etninės Kultūros vertybinių nuostatų tyrimas“;

2015 m. atliktas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (tvarkybos) paskatų sistemos vertinimas;

2011 m. parengta Kultūros ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studija.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-11