KULTŪROS PAVELDAS UŽSIENYJE

TEISĖS AKTAI

 

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programa

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (7 tikslas)

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (2.3 uždavinys)

 

Kilnojamosios kultūros vertybės

Lietuvos kultūros vertybių, esančių užsienyje, paieškos ir integravimo į Lietuvos visuomeninį gyvenimą koncepcija              

Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sąvado nuostatai

Nekilnojamosios kultūros vertybės

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, atpažinimo principai ir kriterijai

Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinis veiklos planas

Tremtinių ir politinių kalinių kapinių ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų inventorizavimo taisyklės

Tremtinių ir politinių kalinių kapų bei palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo ir ženklinimo taisyklės 

 

APSKAITA

Sąvado naudojimo instrukcija

 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos U-Paveldo duomenų bazė

VKPK informacinis pranešimas ,,Pasaulyje Lietuvos daug. U-PAVELDAS -  Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas, esantis užsienyje“

 

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio JAV,sąrašas                                                                                        

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija), sąrašas

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Baltarusijoje, sąrašas

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Ukrainoje, sąrašas

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lenkijoje, sąrašas

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Latvijoje, sąrašas

Lietuvai reikšmingo archeologinio paveldo, esančio Lenkijoje, sąrašas

Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienio šalyse 1918 - 1990 m. sąrašas

Lietuviškų leidinių redakcijų, veikusių užsienyje nuo jų atsiradimo iki 1940 m., sąrašas

 

FINANSAVIMAS

Kultūros ministerijos 2007 - 2012 m. finansuoti projektai

 

NAUDINGOS NUORODOS

Projektas “Magnus Ducatus Lithuaniae” – skirtas Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai, ir apimantis šalis, turinčias bendrą istorinį paveldą – Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją ir Rusiją

Bendrija "LEMTIS"

Projektas "MISIJA SIBIRAS"

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-26