header image

Kultūros ir kūrybinės industrijos

Kultūros ministerijos uždaviniai siekiant Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) plėtros krypčių įgyvendinimo:

 • kurti kūrybingumui palankią ugdymo aplinką;  
 • gerinti sąlygas visuomenei aktyviau dalyvauti kultūrinėse veiklose;
 • gerinti sąlygas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimams ir jų pritaikymui kultūrinei bei edukacinei veiklai;
 • didinti KKI bei kultūros vaidmenį regionuose;
 • didinti KKI galimybes prisidėti sveikatinant visuomenę;
 • gerinti sąlygas vykdyti Lietuvos kūrybos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

 

KKI politikos 2015–2020 metų plėtros kryptys
Architektūros ir dizaino politikos plėtros gairės
Lietuvos dizaino tarybos nuostatai

Architektūros ir dizaino politikos plėtros gairėse išskiriamos 5 kultūros politikos plėtros architektūros ir dizaino srityse kryptys:

 • Architektūros ir dizaino neformalios edukacijos stiprinimas, visuomenės ir specialistų raštingumo architektūros ir dizaino srityse didinimas;
 • mokslo ir žinių perdavimo plėtra, skatinant architektūros ir dizaino inovacijas;
 • bendradarbiavimo tarp skirtingų visuomenės sektorių stiprinimas; 
 • dizaino matomumo visuomenėje ir suvokimo apie dizaino įtaką socialinei, ekonominei šalies plėtrai bei poveikį inovacijoms didinimas;
 • architektūros matomumo visuomenėje ir suvokimo apie architektūros įtaką darniai urbanistinei plėtrai: visuomenės gyvenimo kokybei, aplinkosaugai ir ekonomikai didinimas.

Lietuvos dizaino tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti kultūros ministrui, ekonomikos ir inovacijų ministrui ir kitoms institucijoms siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių, dizaino paveldo išsaugojimo, dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo.

Reda Aleliūnaitė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: reda.aleliunaite@lrkm.lt
Tel. Nr. +370  608 47 654

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-03