header image

Kultūros ir kūrybinės industrijos

Kultūros ministerijos uždaviniai siekiant Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) plėtros krypčių įgyvendinimo:

  • kurti kūrybingumui palankią ugdymo aplinką;  
  • gerinti sąlygas visuomenei aktyviau dalyvauti kultūrinėse veiklose;
  • gerinti sąlygas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimams ir jų pritaikymui kultūrinei bei edukacinei veiklai;
  • didinti KKI bei kultūros vaidmenį regionuose;
  • didinti KKI galimybes prisidėti sveikatinant visuomenę;
  • gerinti sąlygas vykdyti Lietuvos kūrybos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

Finansavimo mechanizmai

KKI politikos 2015–2020 metų plėtros kryptys

Reda Aleliūnaitė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 47 654

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22