Kultūros ir kūrybinės industrijos

2015 m. kultūros ministro įsakymu patvirtintos kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) politikos 2015–2020 metų plėtros kryptys. Šiuo dokumentu nustatomos 4 pagrindinės kryptys:

 • Visų amžiaus grupių Lietuvos visuomenės narių kūrybingumo gebėjimų skatinimas;
 • KKI potencialo panaudojimas kuriant gyvenimo kokybę gerinančią, visuomenės kūrybingumą ir pilietiškumą skatinančią aplinką;
 • kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus ekonominės vertės ir sektoriaus eksporto apimčių augimo skatinimas;
 • inovacijų visose KKI srityse skatinimas bei taikymas.

Kultūros ministerijos uždaviniai siekiant KKI plėtros krypčių įgyvendinimo:

 • Kurti kūrybingumui palankią ugdymo aplinką;  
 • gerinti sąlygas visuomenei aktyviau dalyvauti kultūrinėse veiklose;
 • gerinti sąlygas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimams ir jų pritaikymui kultūrinei bei edukacinei veiklai;
 • didinti KKI bei kultūros vaidmenį regionuose;
 • didinti KKI galimybes prisidėti sveikatinant visuomenę;
 • gerinti sąlygas vykdyti Lietuvos kūrybos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

KKI srityse įgyvendinami projektai finansuojami Kultūros rėmimo fondo lėšomis (atsakinga institucija – Lietuvos kultūros taryba).

2015 m. rugsėjo  11 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintos architektūros ir dizaino politikos plėtros gairės.

Dokumente išskiriamos 5 kultūros politikos plėtros architektūros ir dizaino srityse kryptys:

 • Architektūros ir dizaino neformalios edukacijos stiprinimas, visuomenės ir specialistų raštingumo architektūros ir dizaino srityse didinimas;
 • mokslo ir žinių perdavimo plėtra, skatinant architektūros ir dizaino inovacijas;
 • bendradarbiavimo tarp skirtingų visuomenės sektorių stiprinimas; 
 • dizaino matomumo visuomenėje ir suvokimo apie dizaino įtaką socialinei, ekonominei šalies plėtrai bei poveikį inovacijoms didinimas;
 • architektūros matomumo visuomenėje ir suvokimo apie architektūros įtaką darniai urbanistinei plėtrai: visuomenės gyvenimo kokybei, aplinkosaugai ir ekonomikai didinimas.

2019 m. vasario 19 d. bendru kultūros ministro ir konomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtinti Lietuvos dizaino tarybos nuostatai.

Dizaino tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti kultūros ministrui, ekonomikos ir inovacijų ministrui ir kitoms institucijoms siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių, dizaino paveldo išsaugojimo, dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-10