Lietuvos kino centras

Lietuvos kino centras yra 2012 m. prie Kultūros ministerijos įsteigta valstybinė institucija. Lietuvos kino centras veikia vadovaudamasis nuostatais.

Lietuvos kino centro veiklos tikslas – skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi ir konkurencingumą, rūpintis kino paveldo išsaugojimu.

Lietuvos kino centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas ir vadovaudamasis su Europos Sąjungos Komisija suderinta schema Nr. SA. 53620, administruoja priemonę, kuri, taikant pelno mokesčio lengvatą, skirta pritraukti investicijas filmų gamybai. Nuo 2015 metų, praėjus metams po mokestinės lengvatos filmų gamybai įsigaliojimo Lietuvoje, pastebėtas reikšmingas kino rinkos pagyvėjimas. Per šį laikotarpį augo užsienio kompanijų, pasirinkusių Lietuvą savo filmų gamybos šalimi, skaičius. Nacionalinės ir bendros su kitomis šalimis produkcijos gamintojai taip pat vis dažniau naudojasi šiuo metu veikiančia mokestinės lengvatos schema kaip papildomu filmų gamybos finansavimo šaltiniu. Lengvata suteikė galimybę Lietuvos filmų gamintojams sėkmingai konkuruoti tiek su aplinkinių, tiek su Vakarų valstybių kino pramone – Lietuva spėjo užsitikrinti stiprias pozicijas audiovizualinių paslaugų eksporto rinkoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-07