KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMAS

Atestavimo tvarka

Atestacijai pateikiami dokumentai

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Restauratorių specialybės ir specializacijos

Atestavimo rezultatai

Restauratoriai atestuojami vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), bendraisiais kvalifikaciniais reikalavimais, numatytais šių nuostatų 1 priede ir konkrečios specialybės kvalifikaciniais reikalavimais, patvirtintais kultūros ministro.

Restauratorius atestuoja Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija (toliau – Atestavimo komisija). Atestavimo komisija taip pat vertina restauratorių, įgijusių užsienio šalyje restauratoriaus išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir nustato kvalifikacinę kategoriją. Išsamesnė informacija čia.

Restauratorių atestavimas yra jų profesinio pasirengimo, kompetencijos bei praktinės veiklos įvertinimas.

Atestavimo tikslai:

1. Įvertinti restauratoriaus profesines žinias bei patyrimą, konservavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo tyrimų darbus ir (ar) parengtas šių darbų metodikas bei projektus ir metodinį vadovavimą šiems darbams bei suteikti kvalifikacines kategorijas, apibrėžiant jų veiklos sritis ir ribas;

2. Apsaugoti kultūros vertybes nuo nekvalifikuoto konservavimo restauravimo ir prevencinio konservavimo;

3. Skatinti restauratorių profesinį meistriškumą ir profesinių žinių sklaidą.

Atestavimo komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Kultūros ministerija.

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacija vyksta kiekvienais metais paskutinę gegužės ir lapkričio mėnesių dekadą. Informacija apie kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacijos datą yra skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Kontaktinis asmuo:

Laimis Mikelevičius
Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas
+370 608 45 982
[email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-05