header image

Dizainas

Kultūros ministerijos kultūros politikos plėtros dizaino srityse kryptys:

  • dizaino neformalios edukacijos stiprinimas, visuomenės ir specialistų raštingumo dizaino srityje didinimas;
  • mokslo ir žinių perdavimo plėtra, skatinant dizaino inovacijas;
  • bendradarbiavimo tarp skirtingų visuomenės sektorių stiprinimas; 
  • dizaino matomumo visuomenėje ir suvokimo apie dizaino įtaką socialinei, ekonominei šalies plėtrai bei poveikį inovacijoms didinimas;

2019 m. vasario 19 d. patvirtinti Lietuvos dizaino tarybos nuostatai.

Dizaino tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti Lietuvos Respublikos  kultūros ministrui, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui ir kitoms institucijoms siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių, dizaino paveldo išsaugojimo, dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo.

Dizaino tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 3 metų laikotarpiui.

Lietuvoje veikia asociacijų ir organizacijų tinklas, kuriam priklauso dizaineriai ir dizaino įmonės:

Lietuvos dizaino asociacija

Lietuvos dizaino forumas

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

Ekologinio dizaino asociacija

Dizaino renginiai:

Dizaino savaitė, Mados infekcija, 6pt, Klaipėdos mados savaitė, Dizaino dienos, Japonijos-Baltijos dizaino savaitė, Dizaino skveras, Dizaino savaitgalis ir kt.

Reda Aleliūnaitė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 47 654

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22