Dizainas

2015 m. rugsėjo  11 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 buvo patvirtintos architektūros ir dizaino politikos plėtros gairės.

Dokumente išskiriamos 5 kultūros politikos plėtros architektūros ir dizaino srityse kryptys:

  1. architektūros ir dizaino neformalios edukacijos stiprinimas, visuomenės ir specialistų raštingumo architektūros ir dizaino srityse didinimas;
  2. mokslo ir žinių perdavimo plėtra, skatinant architektūros ir dizaino inovacijas;
  3. bendradarbiavimo tarp skirtingų visuomenės sektorių stiprinimas; 
  4. dizaino matomumo visuomenėje ir suvokimo apie dizaino įtaką socialinei, ekonominei šalies plėtrai bei poveikį inovacijoms didinimas;
  5. architektūros matomumo visuomenėje ir suvokimo apie architektūros įtaką darniai urbanistinei plėtrai: visuomenės gyvenimo kokybei, aplinkosaugai ir ekonomikai didinimas.

2019 m. vasario 19 d. bendru Kultūros ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. ĮV-88/4-100 buvo patvirtinti Lietuvos dizaino tarybos nuostatai. Dizaino tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti Lietuvos Respublikos  kultūros ministrui, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui ir kitoms institucijoms siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių, dizaino paveldo išsaugojimo, dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo.

Dizaino tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 3 metų laikotarpiui.

Lietuvoje veikia asociacijų ir organizacijų tinklas, kurioms priklauso dizaineriai ir dizaino įmonės:

Lietuvos dizaino asociacija

Lietuvos dizaino forumas

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

Ekologinio dizaino asociacija

Dizaino savaitė, Mados infekcija, 6pt, Klaipėdos mados savaitė, Dizaino dienos, Japonijos-Baltijos dizaino savaitė, Dizaino skveras, Dizaino savaitgalis ir kt.

Aktualūs įstatymai:

Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas (2002 m. lapkričio 7 d. Nr. IX-1181)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-14