Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija PINO

Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (World Intelectual Property Organisation (WIPO)) yra pasaulinis intelektinės nuosavybės paslaugų, politikos, informacijos ir bendradarbiavimo forumas. PINO yra Jungtinių Tautų agentūra, vienijanti 192 valstybes nares. Forumo misija – sukurti subalansuotą ir efektyvią tarptautinę intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą, kuri skatintų naujoves ir kūrybiškumą. PINO įgaliojimai, valdymo organai ir procedūros išdėstytos PINO konvencijoje (WIPO Convention), kuria 1967 m. buvo įkurta Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija. Pagrindiniai politikos formavimo ir sprendimų priėmimo organai organizacijoje – Generalinė asamblėja ir Koordinaciniai komitetai.

Generalinė asamblėja yra aukščiausiasis PINO valdymo organas, turintis įgaliojimus tvirtinti šios tarptautinės organizacijos veiklos ataskaitas, politikos kryptis, biudžetą, priimti PINO administruojamų tarptautinių sutarčių įgyvendinimo taisykles, metodiką, nustatyti diplomatinių konferencijų vietą, kurioje priimamos sutartys, ir laiką, spręsti klausimus, svarbius šios organizacijos veiklos tęstinumui užtikrinti.

Kultūros ministerija dalyvauja trijų PINO komitetų veikloje:

  1. Nuolatiniame autorių teisių ir gretutinių teisių komitete (Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR)). Lietuvos atstovas komitete – Kultūros ministerija. Komitete svarstomi klausimai, susiję su autorių turtinių teisių išimtimis bei apribojimais mokslo ir tyrimo institucijoms, bibliotekoms ir archyvams, taip pat su transliuojančių organizacijų apsauga (vyksta ilgametės derybos dėl Transliuojančių organizacijų sutarties teksto). Didžiausias dėmesys skiriamas autorių teisių modernizavimo procesui, kuris Lietuvai svarbus tobulinant nacionalinį teisinį reguliavimą šioje srityje.
  2. Tarpvyriausybiniame komitete dėl intelektinės nuosavybės, genetinių išteklių, tradicinių žinių ir folkloro (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC)). Lietuvos atstovai komitete – Valstybinis patentų biuras ir Kultūros ministerija. Ministerijos kompetencijoje yra tie komitete svarstomi klausimai, kurie yra susiję su kūrybinių išraiškų ir folkloro apsauga, skirti nematerialaus kultūros paveldo apsaugos teisiniam reguliavimui ir tarptautiniam bendradarbiavimui šioje srityje tobulinti.
  3. Patariamajame komitete intelektinės nuosavybės teisių gynimo klausimais (Advisory Committee on Enforcement (ACE)). Pagrindinis Lietuvos atstovas komitete – Teisingumo ministerija, dalyvaujančios institucijos – Kultūros ministerija ir Valstybinis patentų biuras. Ministerija dalyvauja tose komiteto sesijose, kuriose svarstomi klausimai, susiję su intelektinės nuosavybės gynimu įgyvendinant nacionalines teises (alternatyvūs ginčų sprendimų būdai, tarpininkavimas derybose (mediacija), prevencinės priemonės kovojant su neteisėta prieiga prie autorių teise saugomo turinio internete).

Kultūros ministerija ir tiesiogiai bendradarbiauja su PINO (rengia seminarus, leidžia leidinius). Šiuo metu ji vykdo dvišalį projektą 2019–2020 metams, kuris skirtas skatinti autorių ir gretutinių teisių apsaugą ir pagarbą šioms teisėms skaitmeninėje aplinkoje (angl. Building respect and promoting enforcement of copyright and related rights in the digital environment). Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su PINO, 2019 m. birželio 19 d. surengė seminarą „Autorių teisių gynimas internetinėje erdvėje“. Seminaras inicijuotas atsižvelgiant į Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatytas autorių teisių gynimo priemones (kurias taikyti įgaliota Lietuvos radijo ir televizijos komisija) – autorių teises pažeidžiančio turinio blokavimą internete panaikinant prieigą prie konkrečios interneto svetainės, kurioje pateikiamas nurodytas turinys. Remdamasi PINO ekspertų rekomendacijomis, 2019 m. Kultūros ministerija parengė ir patvirtino Blokavimo tvarką, kuri įtvirtino pažangų blokavimo modelį – dinaminį blokavimą (interneto prieigos paslaugos teikėjams nurodoma blokuoti ir interneto svetainių veidrodines kopijas (angl. mirror sites).

Nuorodos:

PINO sutartys, kurias pasirašė Lietuva
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=105C

Bendra informacija apie Lietuvos dalyvavimą PINO veikloje
http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=105
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?search_what=B&country_id=105C

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-14