Architektūros meno taryba

2019 m. spalio 28 d. patvirtinti Lietuvos architektūros meno tarybos nuostatai. Architektūros meno tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės architektūros, kaip profesionaliojo meno ir kūrybinių industrijų srities, politikos formavimo: teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui ir kitoms institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas dėl architektūros vystymo, plėtros programų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių, architektūros paveldo išsaugojimo, Lietuvos architektūros industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, Lietuvos architektūros propagavimo šalyje ir užsienyje, architektūros studijų kokybės stiprinimo, architektūros sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo, architektūros kokybės svarbos sklaidos ir kitais architektūros srities klausimais.

Lietuvos architektūros meno tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 3 metų laikotarpiui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-10