Architektūra

2015 m. rugsėjo  11 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 buvo patvirtintos architektūros ir dizaino politikos plėtros gairės.

Dokumente išskiriamos 5 kultūros politikos plėtros architektūros ir dizaino srityse kryptys:

  1. architektūros ir dizaino neformalios edukacijos stiprinimas, visuomenės ir specialistų raštingumo architektūros ir dizaino srityse didinimas;
  2. mokslo ir žinių perdavimo plėtra, skatinant architektūros ir dizaino inovacijas;
  3. bendradarbiavimo tarp skirtingų visuomenės sektorių stiprinimas; 
  4. dizaino matomumo visuomenėje ir suvokimo apie dizaino įtaką socialinei, ekonominei šalies plėtrai bei poveikį inovacijoms didinimas;
  5. architektūros matomumo visuomenėje ir suvokimo apie architektūros įtaką darniai urbanistinei plėtrai: visuomenės gyvenimo kokybei, aplinkosaugai ir ekonomikai didinimas.

2019 m. spalio 28 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-688 buvo patvirtinti Lietuvos architektūros meno tarybos nuostatai. Architektūros meno tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės architektūros, kaip profesionaliojo meno ir kūrybinių industrijų srities, politikos formavimo: teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui ir kitoms institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas dėl architektūros vystymo, plėtros programų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių, architektūros paveldo išsaugojimo, Lietuvos architektūros industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, Lietuvos architektūros propagavimo šalyje ir užsienyje, architektūros studijų kokybės stiprinimo, architektūros sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo, architektūros kokybės svarbos sklaidos ir kitais architektūros srities klausimais.

Lietuvos architektūros meno tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 3 metų laikotarpiui.

Architektūros srities asociacijos, veikiančios Lietuvoje:

Lietuvos architektų rūmai – atestuotų šalies architektų profesinės savivaldos organizacija;

Lietuvos architektų sąjunga – kūrybinė organizacija, vienijanti diplomuotus architektus, turinčius aukštąjį architektūrinį išsilavinimą;

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga – organizacija, vienijanti kraštovaizdžio architektus ir kitų giminingų sričių specialistus, dirbančius kraštovaizdžio architektūros srityje.

Architektūros srities organizacijos:

Viešoji įstaiga „Architektūros fondas“ – nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, veikianti architektūros, kultūros ir edukacijos srityse. Pastarąjį dešimtmetį organizacija veikia kaip atvira platforma, jungianti ir skatinanti įvairias iniciatyvas ir projektus, skirtus architektūros kultūrai puoselėti. 

Architektūros renginiai:

Kauno architektūros festivalis (KAFe), Open House Vilnius, Keliaujančios architektūros dirbtuvės ir kt.

Aktualūs įstatymai:

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-08