header image

Architektūra

Kultūros ministerijos funkcijos vykdant vizualiųjų architektūros srities administravimą:

  • architektūros neformalios edukacijos stiprinimas, visuomenės ir specialistų raštingumo architektūros srityje didinimas;
  • mokslo ir žinių perdavimo plėtra, skatinant architektūros inovacijas;
  • bendradarbiavimo tarp skirtingų visuomenės sektorių stiprinimas; 
  • architektūros matomumo visuomenėje ir suvokimo apie architektūros įtaka darniai urbanistinei plėtrai: visuomenės gyvenimo kokybei, aplinkosaugai ir ekonomikai didinimas.  

2019 m. spalio 28 d. patvirtinti Lietuvos architektūros meno tarybos nuostatai. Architektūros meno tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės architektūros, kaip profesionaliojo meno ir kūrybinių industrijų srities, politikos formavimo: teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui ir kitoms institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas dėl architektūros vystymo, plėtros programų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių, architektūros paveldo išsaugojimo, Lietuvos architektūros industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, Lietuvos architektūros propagavimo šalyje ir užsienyje, architektūros studijų kokybės stiprinimo, architektūros sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo, architektūros kokybės svarbos sklaidos ir kitais architektūros srities klausimais.

Lietuvos architektūros meno tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 3 metų laikotarpiui.

Architektūros srities asociacijos, veikiančios Lietuvoje:

Architektūros srities organizacijos:

  • Viešoji įstaiga „Architektūros fondas“ – nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, veikianti architektūros, kultūros ir edukacijos srityse. Pastarąjį dešimtmetį organizacija veikia kaip atvira platforma, jungianti ir skatinanti įvairias iniciatyvas ir projektus, skirtus architektūros kultūrai puoselėti.

Architektūros renginiai:

Kauno architektūros festivalis (KAFe), „Open House Vilnius“, Keliaujančios architektūros dirbtuvės ir kt.

Reda Aleliūnaitė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 47 654

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22