Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo programa

2022-06-07 ĮV-536
2021-07-19 ĮV-897
2020-08-27 ĮV-1094

Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą rasite čia

Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinimo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašą rasite čia

SALIŲ MODERNIZAVIMO programa 2019
SALIŲ KOMPENSAVIMAS nevalstybiniam sektoriui_2019
SALIŲ KOMPENSAVIMAS BĮ_2019


ĮGYVENDINIMO REZULTATAI:

Viešosioms įstaigoms ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms kompensuotos salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidos už 2020 m. II pusmetį ir 2021 m. I pusmetį:
Iš viso gautos ir Profesionaliojo scenos meno įstaigų taryboje įvertintos 67 paraiškos (55 paraiškos – už  2020 m. II pusmetį ir 12 paraiškų -  už 2021 m. I pusmetį).
Kompensuota: 26 120,98 Eur 2021-07-19 ministro įsakymu ĮV-897 (13 įstaigų) ir 6 149,28 Eur 2021-10-11 ministro įsakymu ĮV-1188 (6 įstaigos).
Iš viso 2021 m. nevalstybiniam sektoriui šioje programoje skirta – 3 227 026 Eur.

Biudžetinėms įstaigoms, nevaldančioms salės patikėjimo teise bei įstaigoms, kurios patikėjimo teise valdomos salės negali naudoti profesionaliojo scenos meno renginiams vykstant salės ar pastato, kuriame ji yra, kapitaliniam remontui, rekonstravimui ar atnaujinimui, kompensuotos salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidos. Iš viso 2020 m. salių nuomos išlaidos kompensuotos 5 biudžetinėms įstaigoms, bendra kompensavimo suma sudaro 87 410 eurų. 2021 m. salių nuomos išlaidos kompensuotos 6 biudžetinėms įstaigoms, bendra kompensavimo suma sudaro 68 541 eurą. 2022 m. salių nuomos išlaidos kompensuotos 6 biudžetinėms įstaigoms, bendra kompensavimo suma sudaro 202 606 eurus.

Nacionaliniams ir valstybiniams teatrams ir koncertinėms įstaigoms kompensuotos kūrybinės veiklos išlaidos, atsiradusios šioms įstaigoms įgyvendinant savo salių modernizavimo projektus ir joms negalint naudotis pagal patikėjimo sutartį perduotu turtu ar jo dalimi. Iš viso 2020 m. kūrybinės veiklos išlaidos kompensuotos 3 biudžetinėms įstaigoms, bendra kompensavimo suma sudaro 474 432 eurų. 2021 m. kūrybinės veiklos išlaidos kompensuotos 3 biudžetinėms įstaigoms, bendra kompensavimo suma sudaro 671 688 eurų. 2022 m. kūrybinės veiklos išlaidos kompensuotos 3 biudžetinėms įstaigoms, bendra kompensavimo suma sudaro 194 126 eurus.


Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų kompensavimas 2022 m.

Salių nuomos išlaidų kompensavimas biudžetinėms įstaigoms 2022 m.

DĖL SALIŲ, KURIOSE VIEŠAI ATLIEKAMI PROFESIONALIOJO SCENOS MENO RENGINIAI, NUOMOS IŠLAIDŲ UŽ 2022 M. PIRMĄJĮ  PUSMETĮ KOMPENSAVIMO

Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų kompensavimas 2021 m.

Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų kompensavimas 2020 m.

Salių nuomos išlaidų kompensavimas biudžetinėms įstaigoms 2021 m.

Salių nuomos išlaidų kompensavimas biudžetinėms įstaigoms 2020 m.

DĖL SALIŲ, KURIOSE VIEŠAI ATLIEKAMI PROFESIONALIOJO SCENOS MENO RENGINIAI, NUOMOS UŽ 2020 M. I PUSMETĮ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

SALIŲ NUOMOS KOMPENSAVIMAS nevalstybiniam sektoriui 2021

Salių nuomos kompensavimas ne biudžetinėms įstaigoms už 2019 m. II pusm

Salių nuomos kompensavimas už 2018 m. II pusmetį

Salių nuomos kompensavimas biudžetinėms įstaigoms 2018 m

Salių nuomos kompensavimas už 2018 m. I pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2017 m. II pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2016 m. II ir 2017 m. I pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2016 m. I pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2015 m. II pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2015 m. I pusmetį 

Salių nuomos kompensavimas už 2014 m. II pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2014 m. I pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2013 m. II pusmetį

Salių nuomos kompensavimas 2013 m.
Salių nuomos kompensavimas 2012 m.
Salų nuomos kompensavimas už 2012 m. I pusmetį
Salių nuomos kompensavimas už 2011 m. II pusmetį
Salių nuomos kompensavimas už 2011 m. I-ąjį pusmetį


2011 m. FINANSUOTI PROJEKTAI

2010 m. FINANSUOTI PROJEKTAI

2009 m. FINANSUOTI PROJEKTAI

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-20