Muziejų statistika

Europos muziejų statistika (EGMUS - The European Group on Museum Statistics)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimai

2020 m. muziejų statistika

2019 m. muziejų statistika

2018 m. muziejų statistika

2017 m. muziejų statistika

2016 m. muziejų statistika

2015 m. muziejų statistika

2014 m. muziejų statistika

2013 m. muziejų statistika

2012 m. muziejų statistika

2011 m. muziejų statistika

2010 m. muziejų statistika

2009 m. muziejų statistika

2008 m. muziejų statistika

Muziejų rinkiniai

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2020 m. buvo saugomos 7 682 456 kultūros vertybės - archeologiniu, istoriniu, meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu ir kitais požiūriais vertingi eksponatai. Muziejai 2020 m. įsigijo 116 300 vertybių (2019 m. įsigytos 125 258 vertybės).

Lankytojai muziejuose

Per 2020 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 2 837 798 lankytojai. Dėl karantino ir buvusių lankymo ribojimų, lyginant su ankstesniais metais apsilankymų skaičius sumažėjo beveik perpus (2019 m. – 5 588 766 lankytojai, 2018 m. – 5 026 217 lankytojai). Šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų lankytojai, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojai, dalyviai.

Metai

Lankytojų skaičius

2008

3 134 711

2009

2 788 188

2010

2 727 437

2011

2 654 681

2012

2 716 404

2013*

3 266 905

2014

3 757 133

2015

3 896 254

2016

3 981 126

2017

4 152 393

2018

5 026 217

2019

5 588 766

2020

2 837 798

* Nuo 2013 metų į bendrą lankytojų skaičių įtraukti ir muziejaus renginių bei fondų lankytojai, dėl to stebimas didesnis prieaugis.

Lankomiausių 2020 metų muziejų penketukas:

  1. Lietuvos jūrų muziejus – 422 149 lankytojai;
  2. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 230 253 lankytojai;
  3. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus – 172 072 lankytojai;
  4. Lietuvos nacionalinis muziejus – 139 849 lankytojai;
  5. Kretingos muziejus – 131 394 lankytojai.

Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos muziejuose

2020 m. muziejai surengė 15 413 edukacinių užsiėmimų, kuriuose apsilankė 251 943 dalyviai. Tai sudarė 46 proc. 2019 m. edukacinių užsiėmimų skaičiaus (33 259) ir 41 proc. edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičiaus (620 514). Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė ir daugiausiai edukacinių užsiėmimų dalyvių sulaukė Lietuvos jūrų muziejus – 2 831 užsiėmimas ir 16 902 dalyviai.

Metai

Edukacinių užsiėmimų skaičius

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

2004

7589

164 369

2005

8586

184 949

2006

9488

201 456

2007

14 718

246 026

2008

13 306

285 543

2009

11 138

234 863

2010

11 916

255 756

2011

13 375

289 546

2012

13 579

275 806

2013

16 460

360 529

2014

19 376

418 913

2015

22 542

476 725

2016

25 080

469 660

2017

25 777

526 639

2018

27 928

564 940

2019

33 259

620 514

2020

15 413

251 943

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-15