Muziejų statistika

Europos muziejų statistika (EGMUS - The European Group on Museum Statistics)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-907 „Dėl muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos patvirtinimo“

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos forma

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimai

2018 m. muziejų statistika

2017 m. muziejų statistika

2016 m. muziejų statistika

2015 m. muziejų statistika

2014 m. muziejų statistika

2013 m. muziejų statistika

2012 m. muziejų statistika

2011 m. muziejų statistika

2010 m. muziejų statistika

2009 m. muziejų statistika

2008 m. muziejų statistika

 

Muziejų rinkiniai

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2018 m. buvo saugomos 7 569 182 kultūros vertybės - archeologiniu, istoriniu, meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu ir kitais požiūriais vertingi eksponatai. Lyginant su 2017 m. (7 424 874 vertybės), skaičius išaugo daugiau nei 144,3 tūkst. vertybių, t. y. 1,9 proc., o lyginant su 2016 m. – 3,9 proc.

Lankytojai muziejuose

Per 2018 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 5 026 217 lankytojai. Lyginant su 2017 m. (4 152 393 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 21 proc., o lyginant su 2016 m. (3 981 126 lankytojai) – 26 proc. Pažymėtina, jog šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų lankytojai, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojai, dalyviai. 

Metai

Lankytojų skaičius

2008

3 134 711

2009

2 788 188

2010

2 727 437

2011

2 654 681

2012

2 716 404

2013*

3 266 905

2014*

3 757 133

2015*

3 896 254

2016*

3 981 126

2017*

4 152 393

2018*

5 026 217

* Nuo 2013 metų į bendrą lankytojų skaičių įtraukti ir muziejaus renginių bei fondų lankytojai, dėl to stebimas didesnis prieaugis.

Lankomiausių 2018 metų muziejų penketukas:

  1. Lietuvos jūrų muziejus – 793 346 lankytojai;
  2. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 430 370 lankytojų;
  3. Trakų istorijos muziejus – 394 440 lankytojų;
  4. Lietuvos dailės muziejus – 352 772 lankytojai;
  5. Lietuvos nacionalinis muziejus – 222 842 lankytojai.

Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos muziejuose

2018 m. muziejai surengė 27 928 edukacinius užsiėmimus, kuriuose apsilankė 564 940 dalyvių. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė ir jų dalyvių sulaukė Lietuvos dailės muziejus – 2 766 užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 47 501 lankytojas. Lyginant su 2017 m. (25 777 edukaciniai užsiėmimai; 526 639 lankytojai), edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 8,3 proc., juose dalyvaujančiųjų skaičius – 7,3 proc.

Metai

Edukacinių užsiėmimų skaičius

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

2004

7589

164 369

2005

8586

184 949

2006

9488

201 456

2007

14 718

246 026

2008

13 306

285 543

2009

11 138

234 863

2010

11 916

255 756

2011

13 375

289 546

2012

13 579

275 806

2013

16 460

360 529

2014

19 376

418 913

2015

22 542

476 725

2016

25 080

469 660

2017

25 777

526 639

2018

27 928

564 940

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-06