Kultūros statistika

Europos muziejų statistika (EGMUS - The European Group on Museum Statistics)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimai

2019 m. muziejų statistika

2018 m. muziejų statistika

2017 m. muziejų statistika

2016 m. muziejų statistika

2015 m. muziejų statistika

2014 m. muziejų statistika

2013 m. muziejų statistika

2012 m. muziejų statistika

2011 m. muziejų statistika

2010 m. muziejų statistika

2009 m. muziejų statistika

2008 m. muziejų statistika

Muziejų rinkiniai

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2019 m. buvo saugoma 7 568 131 kultūros vertybė - archeologiniu, istoriniu, meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu ir kitais požiūriais vertingi eksponatai. Lyginant su 2018 m. (139 763 vertybės), muziejai įsigijo 10 proc. mažiau vertybių, o lyginant su 2017 m. – 9 proc.

Lankytojai muziejuose

Per 2019 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 5 588 766 lankytojai. Lyginant su 2018 m. (5 026 217 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 11 proc., o lyginant su 2017 m. (4 152 393 lankytojai) – 35 proc. Pažymėtina, jog šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų lankytojai, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojai, dalyviai. 

Metai

Lankytojų skaičius

2008

3 134 711

2009

2 788 188

2010

2 727 437

2011

2 654 681

2012

2 716 404

2013*

3 266 905

2014

3 757 133

2015

3 896 254

2016

3 981 126

2017

4 152 393

2018

5 026 217

2019

5 588 766

* Nuo 2013 metų į bendrą lankytojų skaičių įtraukti ir muziejaus renginių bei fondų lankytojai, dėl to stebimas didesnis prieaugis.

Lankomiausių 2019 metų muziejų penketukas:

  1. Lietuvos jūrų muziejus – 681 358 lankytojai;
  2. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 598 192 lankytojai;
  3. Trakų istorijos muziejus – 441 228 lankytojai;
  4. Lietuvos nacionalinis muziejus – 389 114 lankytojai;
  5. Lietuvos dailės muziejus – 381 544 lankytojai.

Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos muziejuose

2019 m. muziejai surengė 33 259 edukacinius užsiėmimus, kuriuose apsilankė 620 514 dalyvių. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė Lietuvos jūrų muziejus – 3 330 užsiėmimus, o edukacinių užsiėmimų dalyvių sulaukė Lietuvos dailės muziejus – 46 120 lankytojų. Lyginant su 2018 m. (27 928 edukaciniai užsiėmimai; 564 940 lankytojų), edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 19 proc., juose dalyvaujančiųjų skaičius – 10 proc.

Metai

Edukacinių užsiėmimų skaičius

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

2004

7589

164 369

2005

8586

184 949

2006

9488

201 456

2007

14 718

246 026

2008

13 306

285 543

2009

11 138

234 863

2010

11 916

255 756

2011

13 375

289 546

2012

13 579

275 806

2013

16 460

360 529

2014

19 376

418 913

2015

22 542

476 725

2016

25 080

469 660

2017

25 777

526 639

2018

27 928

564 940

2019

33 259

620 514

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-14