Kultūros statistika

Europos muziejų statistika (EGMUS - The European Group on Museum Statistics)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių informacinė sistema

Muziejų veiklos 2013 m. apžvalga

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-907 „Dėl muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos patvirtinimo“

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos forma

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimai

2017 m. muziejų statistika

2016 m. muziejų statistika

2015 m. muziejų statistika

2014 m. muziejų statistika

2013 m. muziejų statistika

2012 m. muziejų statistika

2011 m. muziejų statistika

2010 m. muziejų statistika

2009 m. muziejų statistika

2008 m. muziejų statistika

Muziejų rinkiniai

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2017 m. buvo saugomos 7 424 874 kultūros vertybės - archeologiniu, istoriniu, meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu ir kitais požiūriais vertingi eksponatai. Lyginant su 2016 m. (7 286 157 vertybės), skaičius išaugo daugiau nei 138,7 tūkst. vertybių, t. y. 1,9 proc., o lyginant su 2015 m. – 3,8 proc.

Lankytojai muziejuose

Per 2017 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 4 152 393 lankytojai. Lyginant su 2016 m. (3 981 126 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 4,3 proc., o lyginant su 2015 m. (3 896 254 lankytojai) – 6,6 proc. Pažymėtina, jog šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų lankytojai, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojai, dalyviai. 

 

Metai

Lankytojų skaičius

2008

3 134 711

2009

2 788 188

2010

2 727 437

2011

2 654 681

2012

2 716 404

2013*

3 266 905

2014*

3 757 133

2015*

3 896 254

2016*

3 981 126

2017*

4 152 393

* Nuo 2013 metų į bendrą lankytojų skaičių įtraukti ir muziejaus renginių bei fondų lankytojai, dėl to stebimas didesnis prieaugis.

Lankomiausių 2017 metų muziejų penketukas:

  1. Lietuvos jūrų muziejus – 436 009 lankytojai;
  2. Trakų istorijos muziejus – 379 556 lankytojai;
  3. Lietuvos dailės muziejus – 344 568 lankytojai;
  4. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 229 890 lankytojų;
  5. Lietuvos nacionalinis muziejus – 172 328 lankytojai.

Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos muziejuose

2017 m. muziejai surengė 25 777 edukacinius užsiėmimus, kuriuose apsilankė 526 639 lankytojai. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė ir jų lankytojų sulaukė Lietuvos dailės muziejus – 2 636 užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 45 947 lankytojai. Lyginant su 2016 m. (25 080 edukacinių užsiėmimų; 469 660 lankytojų), edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 2,8 proc., juose dalyvaujančiųjų skaičius – 12,1 proc.

 

Metai

Edukacinių užsiėmimų skaičius

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

2004

7589

164 369

2005

8586

184 949

2006

9488

201 456

2007

14 718

246 026

2008

13 306

285 543

2009

11 138

234 863

2010

11 916

255 756

2011

13 375

289 546

2012

13 579

275 806

2013

16 460

360 529

2014

19 376

418 913

2015

22 542

476 725

2016

25 080

469 660

2017

25 777

526 639

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-24