Valstybės kultūros ir meno premijos

Nacionalinės kultūros ir meno premijos

Kultūros ir meno premijomis siekiama skatinti kūrėjų kūrybą, įvertinti reikšmingiausius kultūros ir meno kūrinius, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus per pastaruosius 7 metus, taip pat kūrinius, sukurtus per ilgesnį nei pastarieji 7 metai laiko tarpą.

Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos, kurios yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Kultūros ir meno premijos skiriamos iki gruodžio 15 d., o kultūros ir meno premijų laureatų diplomai ir ženklai įteikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (Vasario 16-osios) proga.

Premijų skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 515


Jono Basanavičiaus premija

Už išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu yra skiriama Jono Basanavičiaus premija. Kultūros ministerijos iniciatyva J. Basanavičiaus valstybinę premiją Vyriausybė įsteigė 1992 m., o nuo 2018 metų ji įgijo nacionalinės premijos statusą. Nuo 1992 m. šią premiją gavo 39 asmenys.

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija ir ženklas įteikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (Vasario 16 d.) proga kartu su Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis. Premijos dydis yra 800 bazinių socialinių išmokų. Kai premija skiriama grupei, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam asmeniui.

Premijos skyrimo nuostatai.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė, tel.: 8 608 45 641

 

Vyriausybės kultūros ir meno premijos

Premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Premijos laureatų diplomai įteikiami iki kiekvienų metų balandžio 1 dienos.

Premijų skyrimo nuostatai.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė, tel.: 8 608 45 612

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-10