Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos 2018 m. rezultatų pristatymas

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos 2019 m. rezultatų pristatymas

Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson įsakymu patvirtinta Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa.

Svarbiausi programos tikslai – sukurti aukštos meninės vertės profesionaliojo scenos meno kūrinius. Siekiama, kad į įstaigų kūrybinę veiklą būtų įtraukti jauni menininkai, taip skatinant scenos meno kūrinių įvairovę ir scenos meno kūrinių bendrą gamybą. Akcentuojama, kad Lietuvos ir užsienio aukštos meninės vertės profesionaliojo scenos meno kūriniai būtų prieinami visoje Lietuvoje, užtikrinta jų sklaidą ir užsienyje.

„Programa sukurta bendradarbiaujant su koncertinių ir meno įstaigų atstovais. Diskusija su jais buvo racionali ir turininga. Mūsų tikslas bendras – nepertrūkstama ir kokybiška profesionaliojo scenos meno įstaigų veikla“, – kalbėjo kultūros ministrė.

Derybų metu svarstant 2018 m. biudžetą Kultūros ministerijai pavyko gauti papildomą 3 mln. eurų finansavimą šiai programai.

Programos lėšomis planuojama finansuoti naujų, novatoriškų profesionaliojo scenos meno kūrinių sukūrimą, bendrų scenos meno kūrinių sukūrimą kartu su Lietuvos ir užsienio kultūros ir meno įstaigomis bei jaunų menininkų ar jų kolektyvų rezidencijas. Taip pat bus finansuojama kūrinių sklaida Lietuvos regionuose ir užsienyje bei užsienio scenos meno kūrinių pristatymas Lietuvoje.

Kultūros ministerija primena, kad Profesionaliojo scenos meno įstatymas priimtas pernai metų rugsėjo mėnesį. Papildomas finansavimas pagal nacionalinę programą papildys bazinį finansavimą, kurį užtikrino ir toliau užtikrins valstybė tiesiogiai. Taip pat primename, kad Kultūros rėmimo fondas ir toliau gali finansuoti nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kultūrinės edukacijos projektus.

Įsakymas dėl Nacionalinės programos (įsakymo keitimas)(įsakymo keitimas 2020-06-04)

Nacionalinė programa

Nacionalinės programos priedas

Nacionalinės programos nuostatai

Nacionalinės programos nuostatų paraiškos forma 1 priedas

Nacionalinės programos nuostatų sąmata 2 priedas

Nacionalinės programos nuostatų ekspertinis vertinimas 3 priedas

Nacionalinės programos nuostatų sutarties forma 4 priedas

Nacionalinės programos nuostatų sąmata prie sutarties 5 priedas

Nacionalinės programos nuostatų ataskaita 6 priedas

Nacionalinės programos nuostatų faktinių išlaidų sąrašas 7 priedas

Nacionalinės programos nuostatų ekspertinis vertinimas 8 priedas

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupė patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-38 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupės patvirtinimo

2020 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. ĮV-114 „Dėl profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupės narių patvirtinimo“

2018 vasario 1 d. įsakymas ĮV-160 "Dėl lėšų skyrimo profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos projektams"

2018 sausio 29 d. įsakymas ĮV-39 "Dėl lėšų skyrimo profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos projektams" (Keitimas Nr. 338)(Keitimas Nr. 398)(Keitimas Nr. 677)(Keitimas Nr. 775)(Keitimas Nr. 829)

PROFESIONALIOJO SCENOS MENO VEIKLOS NACIONALINĖS PROGRAMOS EKSPERTŲ GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 M.

Kultūros ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. ĮV-17 „Dėl lėšų skyrimo Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos projektams“

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01