Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos (toliau – Programa) paskirtis – nustatyti nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, (toliau – Įstaigos) kūrybinės veiklos tikslus siekiant plėtoti Lietuvos profesionalųjį scenos meną, skatinti novatoriškumą ir tarptautiškumą, didinti kultūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir įvairovę visoje šalyje, stiprinti scenos meno įstaigų tinklo atvirumą, mažinti regionų kultūrinę atskirtį.

Programoje nustatyti 2 tikslai:

  1. siekti, kad būtų sukurti aukštos meninės vertės profesionaliojo scenos meno kūriniai, kad į Įstaigų kūrybinę veiklą būtų įtraukti jauni menininkai, skatinti scenos meno kūrinių įvairovę, bendrą scenos meno kūrinių gamybą.  
  2. siekti, kad Lietuvos ir užsienio aukštos meninės vertės profesionaliojo scenos meno kūriniai būtų prieinami visoje šalyje, užtikrinti jų sklaidą užsienyje.

Programos biudžetas – 3 mln. eurų. Šis finansavimas papildo Įstaigų bazinį finansavimą, kurį užtikrina valstybė. Pažymėtina, kad Kultūros rėmimo fondas ir toliau gali finansuoti nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kultūrinės edukacijos projektus.

Programą, jos nuostatus rasite čia: PROGRAMA

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupė patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais:

2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-60 „Dėl profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupės narių patvirtinimo“

2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. ĮV-184 „Dėl profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupės narių patvirtinimo“

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupės veiklos ataskaitos:

Už 2019 m.

Už 2020 m.

Už 2021 m.

Už 2022 m.

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos 2018 m. rezultatų pristatymas

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos 2019 m. rezultatų pristatymas

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos 2020 m. rezultatų pristatymas

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos 2021 m. rezultatų pristatymas

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos 2022 m. rezultatų pristatymas

PROGRAMOS 2018-2022 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-23