Kultūros ministerijos administruojama Europos Sąjungos struktūrinė parama

Paskolos Kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo.
Lėšos skiriamos iš Kultūros paveldo fondo, kurį įsteigė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), Finansų ir Kultūros ministerijos.
Paskolomis, kurios bus teikiamos kultūros paveldo objektų valdytojams, siekiama išsaugoti ir atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes bei padaryti juos viešai prieinamus. Taip pat norima didinti Lietuvos piliečių susidomėjimą kultūros paveldu bei gerinti Lietuvos, kaip patrauklios turizmui valstybės įvaizdį, tiek Lietuvos piliečių, tiek užsienio šalių gyventojų akivaizdoje.

Galimi pareiškėjai:
1.    Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurie valdo kultūros paveldo objektus arba yra kultūros paveldo objektų savininkai (valdymas suprantamas kaip panaudos, nuomos ar pasitikėjimo sutartis).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06