2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programa

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programa

Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinis mechanizmas – tai Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino parama Rytų, Vidurio ir Pietų Europos šalims, kuria siekiama mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus, stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių donorių ir paramos gavėjų.
Planuojamas kvietimų teikti paraiškas pagal atskiras programas skelbimo laikas – 2019-ųjų II pusmetis. Numatoma projektų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d., programų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa Kultūra:

Vietos kultūrinio verslumo skatinimas tinkami pareiškėjai:
1.    Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Vieno kvietimo metu tas pats pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas tinkami pareiškėjai:
1.    Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Pareiškėjas arba jo partneris iš Lietuvos turi vykdyti veiklą kultūros arba kūrybos sektoriuje. Vieno kvietimo metu tas pats pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06