Europos Sąjungos 2007 – 2013 m. struktūrinė parama

Kultūros ministerija įgyvendina projektą „Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas“ (projekto Nr. VP4-1.1-FM-01-V-02-003). Projekto finansavimo ir administravimo sutartis tarp Kultūros ministerijos  ir Centrinė projektų valdymo agentūros pasirašyta pasirašyta 2013 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 622 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos  struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ pakeitimo“ Kultūros ministerija yra paskirta tarpine institucija, t.y. institucija, kuri planuos ir skirstys ES struktūrinę paramą kultūros  srityje.

Pasirašyto projekto tikslas – užtikrinti tinkamą Kultūros ministerijos dalyvavimą rengiant 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentus Lietuvoje, t.y. Veiksmų programą bei Partnerystės sutartį, taip pat padėti pasirengti atlikti tarpinės institucijos funkcijas.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10