2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programa

Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinis mechanizmas – tai Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino parama Rytų, Vidurio ir Pietų Europos šalims, kuria siekiama mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus, stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių donorių ir paramos gavėjų.

Lietuvai skirta 117.6 mln. eurų dydžio EEE parama, kuri (kartu su kiek daugiau nei  16  mln. eurų Lietuvos indėliu) paskirstyta įvairių sričių projektams pagal 8 skirtingas programas.

EEE finansinio mechanizmo kultūros programai drauge su 15 proc. Lietuvos indėliu skirti 8,125 mln. eurų.

Kultūros ministerija 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos asignavimų valdytojas ir partneris. Programos operatorius  –  viešoji  įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra.

Programa įgyvendinama kartu su partneriais iš šalių donorių – Norvegijos kultūros paveldo direktoratu ir Norvegijos menų taryba .

Planuojamas kvietimų teikti paraiškas pagal atskiras programas skelbimo laikas – 2019-ųjų II pusmetis.

Numatoma projektų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d., programų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos:

  1. Susitarimo memorandumas  dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo (orinalas anglų kalba)
  2. 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo kultūros programos sąntrauka

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-14