Veikla

Jeigu esate kūrybinis darbuotojas, kuris profesionaliojo scenos meno įstaigoje dirbote pagal darbo sutartį atitinkamą kūrybinio darbo stažą atliekant scenos meno kūrinius Lietuvos Respublikoje, ir nutraukėte darbo sutartį, Jūs turite teisę kreiptis į Kultūros ministeriją gauti kompensacinę išmoką. Jos dydis šiuo metu yra 637 eurai, ji mokama kas mėnesį. Jei esate pensinio amžiaus asmuo ir Jūsų pensija mažesnė už kompensacinę išmoką, turite teisę gauti šios išmokos ir pensijos skirtumą.

Prašymo forma

Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 14 straipsnis, kurioje nustatyta kūrybinių darbuotojų grupės ir jų privalomas kūrybinio darbo stažas išmokai gauti

Kompensacinių išmokų skyrimui reikalingi dokumentai, skyrimo ir mokėjimo tvarka

Kontaktai pasiteirauti: Irena Didžiulienė Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė ([email protected], +370  608 45519)

Nuo 2017 m. įsigaliojus Kultūros ministerijos inicijuotiems Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimams, galima skirti iki 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) meno kūrėjams. Tai galite padaryti iki gegužės 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikdami prašymą. Menininkų, turinčių paramos gavėjo statusą, sąrašą rasite ČIA.

Daugiau informacijos

Nuo 2019 metų sausio 1 d. kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas. Nemokamo muziejų lankymo modelis taikomas Kultūros ministerijai pavaldiems nacionaliniams ir respublikiniams muziejams. Pagal šį modelį nemokamai muziejuose apsilankyti gali visi pageidaujantieji.

Išsamesnę informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką, galimą registravimąsi ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Nuolatines ekspozicijas kiekvieno mėnesio paskutinį skemadienį nemokamai lankyti galima šiuose Kultūros ministerijai pavaldžiuose muziejuose:

Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje

Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose

Kauno IX forto muziejuje

Lietuvos aviacijos muziejuje

Lietuvos etnokosmologijos muziejuje

Lietuvos jūrų muziejuje

Lietuvos liaudies buities muziejuje

Lietuvos švietimo istorijos muziejuje

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje

Maironio lietuvių literatūros muziejuje

Šiaulių „Aušros“ muziejuje

Trakų istorijos muziejuje

Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje

Žemaičių muziejuje „Alka“

Taip pat lankytojus kiekvieno mėnesio paskutinį skemadienį nemokamai priims Kernavės archeologinės vietovės muziejujeVytauto Didžiojo karo muziejuje, Energetikos ir technikos muziejuje, Vilniaus muziejuje, tačiau, prieš lankantis šiuose muziejuose, prašome papildomai pasitikslinti informaciją jų interneto svetainėse.

 

2020 m. lapkričio 25 d. pasirašyta sutartis su ispanų architektūros studija „Arquivio architects“, kuri yra tarptautiniame architektūros konkurse pripažinta geriausio Nacionalinės koncertų salės projekto autorė. Kartu su akustikos projektu, kuris patikėtas šios srities lyderiams japonų specialistams „Nagata Acoustics“.

Parengtas techninis projektas, kurį sudaro kultūros paskirties pastatas, 4 salės (pagrindinė, mažoji, tautos namų, repeticijų) bei kitos patalpos.

Kartu bus atliekami aplinkinės teritorijos tvarkymo darbai:

• Tauro kalno projekto įgyvendinimas;

• Liuteronų sodų projekto įgyvendinimas.

Statyba numatyta vienu etapu. Statybą leidžiantis dokumentas gautas 2022 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės koncertų salės statyba (be darbų priežiūros išlaidų) kainuos 100,6 mln. eurų.

2023-iaisiais suplanuotas pasirengimas tarptautinio rangos darbų konkurso pirkimui ir pats konkursas, kurio galutinių rezultatų tikimasi 2024 m. I ketvirtį.

Projekto įgyvendinimo priežiūrai vykdyti Kultūros ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kurios užduotis – teikti siūlymus dėl Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ veiklos ir valdymo modelių, administracinės struktūros bei komplekso erdvių pritaikymo ir įveiklinimo, stebėti projektavimo ir statybos darbų eigą bei spręsti kitus su Nacionalinės koncertų salės projekto įgyvendinimu susijusius klausimus. Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo.

2020 m. vasario 12 d. vykusiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, pritarta, kad Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ administratorius, kaip nacionalinio lygmens įstaiga, būtų formuojamas pasitelkiant administracinius Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro ir Kultūros ministerijos išteklius. LRV pasitarimo protokolas.


 

2019 m. vasario 18 d. kartu su Tarptautine architektų sąjunga paskelbtas Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ tarptautinis architektūrinis konkursas.  

 

Konkurso sąlygos lietuvių k.
Konkurso sąlygos anglų k.

2019 m. rugsėjo 19 d. paskelbtas Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ tarptautinio architektūrinio konkurso nugalėtojas. Iš beveik 250 pasaulio architektų pasiūlytų Nacionalinės koncertų salės idėjų, konkurso nugalėtoja paskelbta komandos iš Ispanijos „Arquivio architects“ pasiūlyta idėja.
Jų pasiūlyta Nacionalinės koncertų salės koncepcija – objektą kuo natūraliau įlieti į aplink esančią unikalią aplinką. Architektai siūlo ant Tauro kalno statyti keletą atskirų statinio dalių, kurias apjungtų atviras cokolinis aukštas, sukurtas „žaliasis koridorius“, statinyje bus Didžioji ir Mažoji koncertų salės. Į projektą jautriai įsilieja ir Liuteronų sodo teritorija, parkas ant Tauro kalno.

Daugiau informacijos apie laimėjusį projektą anglų k.
Projekto vizualizacijos


Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Kultūros ministerija inicijavo veiksmus dėl Nacionalinės koncertų salės, atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, paslaugų infrastruktūros sukūrimo. Siekiama, kad 1500-1700 vietų Nacionalinė koncertų salė, atitinkanti pasaulinius koncertų salių standartus, taptų visuomenei atviru vienu patraukliausių kultūros traukos centrų Baltijos šalyse.

2018 m. sausio 10 d. buvo pasirašytas LR kultūros ministro ir Vilnius m. savivaldybės mero Ketinimų protokolas dėl Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo Vilniuje, ant Tauro kalno (V. Mykolaičio-Putino g. 5), kartu su Ketinimo protokolu patvirtintas Ketinimų protokolo įgyvendinimo planas 2017-2022 m.

2018 m. kovo 16 d. Kultūros ministerija paskelbė viešąjį pirkimą dėl Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo Vilniuje programinės, akustinės ir urbanistinės galimybių studijos paslaugų pirkimo.

Galimybių studijoje, pasitelkiant tarptautinę patirtį, buvo siekiama išanalizuoti programinius, akustinius ir urbanistinius objekto parametrus bei pateikti išvadas dėl objekto ir aplinkinės teritorijos funkcijų programos, objekto įveiklinimo ir valdymo modelio, atlikti planuojamo objekto kaštų ir naudos analizę. Galimybių studija padėjo pagrindus architektūrinės idėjos konkurso užduoties parengimui, pagrįstam valstybės biudžeto lėšų planavimui Nacionalinės koncertų salės projektavimui, statybai, įrengimui ir įveiklinimui.

Kviečiame susipažinti su galutine galimybių studijos ataskaita:

NACIONALINĖS KONCERTŲ SALĖS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMO PROGRAMINĖ, AKUSTINĖ IR URBANISTINĖ GALIMYBIŲ STUDIJA

Nacionalinės koncertų salės darbo grupė 2018-07-11

Nacionalinės koncertų salės darbo grupė 2018-08-07

Nacionalinės koncertų salės darbo grupė

Ketinimų protokolas dėl Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo Vilniuje

Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo Vilniuje įgyvendinimo planas 2017-2022 m. (Ketinimų protokolo priedas)

Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo programinės, akustinės ir urbanistinės galimybių studijos, įvertinant objekto ir aplinkinės teritorijos teikiamų paslaugų potencialą bei poreikius, techninė specifikacija ir priedai:

Techninė specifikacija

Priedas Nr.1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Kauno miesto siūlymas dėl Nacionalinės koncertų salės

Kauno miesto siūlymas dėl Nacionalinės koncertų salės

Latvijos patirtis

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22