Valymas

Informuojame, kad sudarius pirkimo sutartį Kultūros ministerijoje bus sudaryta valymo paslaugų priežiūros komisija,  kuri atsitiktine tvarka vykdys valymo paslaugų kokybės ir atitikimo pirkimo sutartyje nustatytiems reikalavimams patikrinimus. Nustačius netinkamo paslaugų teikimo ir/ ar paslaugų neteikimo atvejį, vadovaujantis pirkimo sutarties 6.3 punktu tiekėjui bus taikoma bauda.

Todėl rekomenduojame tiekėjams atkreipti dėmesį į Atmintinėje tiekėjams, atliekantiems valymo paslaugas (pridedama), nurodytą informaciją.

Taip pat kviečiame tiekėjus atvykti į Kultūros ministeriją, apžiūrėti patalpas ir teritoriją bei realiai įsivertinti jų valymo paslaugų apimtis.

Dėl patalpų apžiūros prašome kreiptis į Nerijų Baranauską, tel. 8 608 45523

Atmintinė valymo paslaugų tiekėjams

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-23