Albinas Vilčinskas

Kultūros viceministro veiklos sritys – etninė kultūra ir nematerialus paveldas, mėgėjų meninė veikla, tautinės mažumos, regionų kultūros politika, kultūros prieinamumas išeivijoje, istorinės atminties aktualizavimas ir įprasminimas.

Gyvenimo aprašymas 

Gimimo data 

1976 m. vasario 18 d.

Išsilavinimas

2001 m. – Vilniaus dailės akademija, taikomosios tekstilės dailininkas

Darbo patirtis

Nuo 2020 m. gruodžio 28 d. – kultūros viceministras

2020 m. – Kultūros ministerija, Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėjas

2020 m. – Lietuvos liaudies buities muziejus, Edukacijų ir renginių skyriaus vedėjas

2019 m. – Lietuvos liaudies buities muziejus, Rinkodaros specialistas

2012–2019 m. – Kauno miesto savivaldybės administracija, Kultūros skyriaus vedėjas

2009–2012 m. – Kauno kultūros centras „Tautos namai“, direktorius

2007–2009 m. – Lietuvos liaudies buities muziejus, direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams 

2006–2007 m. – Lietuvos liaudies buities muziejus, kultūros projektų vadovas 

2001–2004 m. – D. ir Z. Kalesinskų aukštesnioji liaudies amatų mokykla, direktoriaus pavaduotojas 

1997–2001 m. – D. ir Z. Kalesinskų aukštesnioji liaudies amatų mokykla,
finansininkas 

1994 m. – Lietuvos liaudies buities muziejus, dailininkas 

Atnaujinimo data: 2023-11-18