Vidaus auditas

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2023-06-19 vidaus audito ataskaita Nr. VA-1 ,,Kultūros atašė išlaikymui skirtų lėšų valdymas vidaus kontrolės požiūriu“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2023-08-10 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-2 „Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ veiklos, personalo ir turto naudojimo vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022-12-28 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-7 ,, Filmų gamybos ir kino kultūros sklaidos projektų administravimo vidaus kontrolės vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022-12-20 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-6 „Kauno valstybinio muzikinio teatro veiklos, personalo valdymo ir turto naudojimo vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022-11-04 vidaus audito ataskaita Nr. VA-5 „Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų veiklos, personalo ir turto valdymo vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022-07-29 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-4 „Paveldotvarkos ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo programų bei kompensavimo programų administravimo vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022-07-05 vidaus audito ataskaita Nr. VA-3 „Teatrų ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų kompensavimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022-04-29 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-2 „Maironio lietuvių literatūros muziejaus veiklos, personalo valdymo ir turto naudojimo vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022-03-09 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-1 „Lietuvos rusų dramos teatro sutarčių valdymo vertinimas finansų kontrolės požiūriu“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-12-20 vidaus audito ataskaita Nr. VA-9 „Šiaulių regioninio valstybės archyvo veiklos, personalo valdymo ir turto naudojimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-12-09 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-8 „Valstybinės kalbos inspekcijos veiklos vertinimas (ūkio subjektų veiklos priežiūra ir kitos funkcijos)“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-11-09 vidaus audito ataskaita Nr. VA-7 „Nevalstybinių profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos dalinio finansavimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-10-15 vidaus audito ataskaita Nr. VA-6 „Lietuvos valstybės naujojo archyvo veiklos, personalo valdymo ir turto naudojimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-05-27 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-5 „Muziejinių vertybių saugojimo (poreikių saugykloms) vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-05-21 vidaus audito ataskaita Nr. VA-4 „Valstybinio Šiaulių dramos teatro veiklos, turto ir personalo valdymo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-04-26 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-3 „Kauno IX forto muziejaus veiklos ir turto naudojimo vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-04-09 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-2 „Specialiojo teritorijų planavimo organizavimo vertinimas“ santrauka

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021-03-25 vidaus audito ataskaitos Nr. VA-1 „Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos,  personalo valdymo vertinimas“ santrauka

Statistinės lankytojų apskaitos vertinimas muziejuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija 

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020-06-30 vidaus audito ataskaita Nr. VA-4 ,,Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020-09-09 vidaus audito ataskaita Nr. VA-7 „Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos ir turto (lėšų) valdymo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020-07-20 vidaus audito ataskaita Nr. VA-6  „Lietuvos aviacijos muziejaus turto apskaita ir naudojimas finansų kontrolės požiūriu“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020-07-10 vidaus audito ataskaita Nr. VA-5 „Šiaulių „Aušros“ muziejaus veiklos, turto ir personalo valdymo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020-04-21 vidaus audito ataskaita Nr. VA-3 „Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus veiklos, personalo ir turto panaudojimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020-03-12 vidaus audito ataskaita Nr. VA-2 „Kultūros ministerijos valdymo srities teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinio bendradarbiavimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020-01-10 vidaus audito ataskaita Nr. VA-1 ,,Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus veiklos ir turto naudojimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019-12-09 vidaus audito ataskaita Nr. VA-6 „Muziejinių vertybių įsigijimo ir kitos veiklos vertinimas Trakų istorijos muziejuje“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019-08-13 vidaus audito ataskaita Nr. VA-5 ,,Restauravimo tarybos veiklos vertinimas vidaus kontrolės požiūriu“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019-05-27 vidaus audito ataskaita Nr. VA-4 „Kompensacijų, skirtų už asmeninės nuosavybės teise įstaigų darbuotojams priklausančių muzikos instrumentų panaudojimą, administravimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019-05-17 vidaus audito ataskaita Nr. VA-3 ,,Vidaus kontrolės vertinimas organizuojant Gedimino kalno tvarkybos darbus“ santrauką

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019-02-26 vidaus audito ataskaita Nr. VA-1 „Kultūros paveldo departamento įsteigtų vertinimo tarybų veiklos vertinimas rizikų valdymo požiūriu“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019-05-15 vidaus audito ataskaita Nr. VA-2 ,,Lietuvos rusų dramos teatro kūrybinės veiklos organizavimo ir personalo valdymo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-11-28 vidaus audito ataskaita Nr. VA-6 „Rizikų, susijusių su meno kūrėjo statuso suteikimu (netekimu) bei meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimu, valdymo vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-10-15 vidaus audito ataskaita Nr. VA-5 „Rizikų valdymas organizuojant 2018 m. dainų šventę Lietuvos nacionaliniame kultūros centre“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-09-28 vidaus audito ataskaita Nr. VA-4 ,,Kultūros ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos vertinimas optimalaus išteklių naudojimo požiūriu“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-04-20 vidaus audito ataskaita Nr. VA-2 „Kultūros ministerijai pavaldžių direkcijų (Trakų istorinio nacionalinio parko, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato) veiklos apžvalga resursų optimizavimo ir funkcijų integravimo galimybių vertinimo požiūriu“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-04-24 vidaus audito ataskaita Nr. VA-3 „Biudžetinės įstaigos Lietuvos kultūros institutas veiklos vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-01-15 vidaus audito ataskaita Nr. VA-1 „Lietuvos liaudies buities muziejaus veiklos, turto panaudojimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017-10-03 vidaus audito ataskaita Nr. VA-10 „Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklos vertinimas vidaus kontrolės požiūriu“

Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017-08-30 vidaus audito ataskaita Nr. VA-9 „Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklos vertinimas“

Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017-08-01 vidaus audito ataskaita Nr. VA-8 „Viešosios informacijos rengėjų projektams skirtų valstybės biudžeto lėšų administravimas ir vidaus kontrolė viešojoje įstaigoje „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“

Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017-07-07 vidaus audito ataskaita Nr. VA-7 ,,Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklos vertinimas“

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-11