Seimo kontrolierių pažymos

2018-08-23 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJĄ

2018-07-27 POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJŲ VYKDYMO

2018-04-19 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LR KULTŪROS MINISTERIJĄ

2017-07-10 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LR KULTŪROS MINISTERIJĄ

2017-04-12 Kultūros ministerijos raštas dėl rekomendacijų vykdymo

2017-02-28 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LR KULTŪROS MINISTERIJĄ

Kultūros ministerijos kanclerio potvarkis dėl seimo kontrolieriaus rekomendacijų vykdymo 2015-01-09 Nr. PV-1

2014-12-31 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „X“ SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJĄ (4D-2013/1-847)

2014-06-26 SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA ATLIKTO TYRIMO DĖL KULTŪROS MINISTERIJOS VEIKLOS PAŽYMA Nr. (4D-2014/1-696)  

2014-07-18 POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJŲ VYKDYMO NR. PV-11

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJĄ

2013-04-10 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS, KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTĄ PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS, VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRĄ

KULTŪROS MINISTERIJOS ATSAKYMAS Į 2013-04-10 SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMĄ

2012-09-21 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJĄ

KULTŪROS MINISTERIJOS ATSAKYMAS Į 2012-09-21 SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMĄ DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJĄ

2012-01-18 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTĄ PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

2011-10-11 SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA PRADĖTO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ IR JOMS PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ SVETAINIŲ ATITIKIMO ĮSTATYMŲ REIKALAVIMAMS TYRIMO PAŽYMA 4D-2011/1-559

2011-06-28 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ, LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJĄ, KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTĄ PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 4D-2011/1-328 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10