Norminių teisės aktų stebėsena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1353 „Dėl norminių teisės aktų, kurių stebėsena turi būti atlikta, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 128-5551) 2 punktu Kultūros ministerija atliko norminių teisės aktų stebėseną. 

Pateikiamos pažymos:LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMO NR. 910 „DĖL FILMŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ STEBĖSENOS PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 722 „DĖL FILMŲ INDEKSAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ, ŠIOS KOMISIJOS NARIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR FILMŲ INDEKSAVIMO PAGAL ŽIŪROVŲ AMŽIAUS CENZĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ STEBĖSENOS PAŽYMA 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10