Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija

Audrius Stonys – kino režisierius (komisijos pirmininkas);
Audrius Ambrasas – architektas;
Vladas Bagdonas – aktorius;
Jonas Dagys – filosofas;
Giedrius Antanas Kuprevičius – kompozitorius;
Jūratė Katinaitė – muzikologė;
Danutė Kalinauskaitė – rašytoja;
Artūras Raila – vizualaus meno kūrėjas;
Ramunė Marcinkevičiūtė – teatrologė;
Jūratė Sprindytė – literatūrologė;
Jūratė Tutlytė – menotyrininkė.


 


Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai

1989 m.

Jonas Juškaitis – poetas
Algirdas Martinaitis – kompozitorius
Šarūnas Sauka – dailininkas
Kornelijus Matuzevičius – kino režisierius
Henrikas Šablevičius – kino režisierius
M.K.Čiurlionio kvartetas:
Rimantas Šiugždinis – I smuikas
Saulius Kiškis — II smuikas
Aloyzas Grižas – altas
Saulius Lipčius – violončelė

1990 m.

Julius Juzeliūnas – kompozitorius
Kazys Napoleonas Kitkauskas – archeologas
Algirdas Steponavičius – dailininkas
Romualdas Požerskis – fotomenininkas
Zita Žemaitytė – menotyrininkė

1991 m.

Vytautas Bložė — poetas
Jeronimas Kačinskas – kompozitorius
Gediminas Karalius – dailininkas
Bronius Radzevičius (po mirties) – rašytojas
Povilas Ričardas Vaitekūnas – dailininkas

1992 m.

Valentinas Antanavičius – dailininkas
Kazys Bradūnas – poetas
Vladas Drėma – dailėtyrininkas
Petras Geniušas – pianistas
Arvydas Šliogeris – filosofas

1993 m.

Petras Bingelis – choro dirigentas
Viktorija Daujotytė – literatūrologė
Vytautas Kavolis – sociologas
Vytautas Kašuba – dailininkas
Laimonas Noreika – aktorius

1994 m.

Sigitas Geda – poetas
Gintaras Rinkevičius – dirigentas
Algirdas Dovydėnas – dailininkas
Regimantas Midvikis – dailininkas
Algirdas Žebrauskas – architektas
Antanas Kmieliauskas – dailininkas
Ričardas Krištopavičius – architektas
Arūnas Sakalauskas – dailininkas
Rimas Tuminas – teatro režisierius

1995 m.

Raimundas Katilius – smuikininkas
Bronius Kutavičius – kompozitorius
Aleksandras Macijauskas – fotomenininkas
Algirdas Petrulis – dailininkas
Vytautas Šerys – dailininkas
Jonas Mekas – kino režisierius
Antanas Rubšys – vertėjas

1996 m.
Osvaldas Balakauskas – kompozitorius
Stanislovas Kuzma – dailininkas
Valentinas Masalskis – aktorius
Vladimiras Prudnikovas – solistas
Jonas Strielkūnas – poetas
Eglė Špokaitė — baleto artistė
Vytautas Valius – dailininkas

1997 m.
Alfonsas Nyka–Niliūnas (Alfonsas Čipkus) – rašytojas
Onutė Narbutaitė – kompozitorė
Petras Repšys – dailininkas
Juozas Erlickas – rašytojas
Anatolijus Šenderovas – kompozitorius
Rūta Ibelhauptienė – pianistė
Zbignevas Ibelhauptas – pianistas
Eimuntas Nekrošius – teatro režisierius

1998 m.
Vidmantas Bartulis – kompozitorius
Feliksas Jakubauskas – dailininkas
Algimantas Kunčius – fotomenininkas
Marcelijus Martinaitis – poetas
Donatas Sauka – rašytojas
Aldona Šaltenienė – dailininkė
Alfredas Bumblauskas – istorikas
Algimantas Galinis – televizijos režisierius
Edvardas Gudavičius – istorikas
Albertas Žostautas – redaktorius

1999 m.
Kęstutis Pempė – architektas
Gytis Ramunis – architektas
Augustinas Savickas – dailininkas
Linas Leonas Katinas – dailininkas
Mindaugas Navakas – dailininkas
Donaldas Kajokas – poetas
Albertas Zalatorius – literatūrologas
Saulius Sondeckis – Lietuvos kamerinio orkestro vadovas ir vyr. dirigentas
Ona Narbutienė – muzikologė
Jūratė Onaitytė – aktorė

2000 m.
Eugenijus Cukermanas – dailininkas
Dalia Kasčiūnaitė – dailininkė
Romualdas Granauskas – rašytojas
Tomas Venclova – rašytojas
Nijolė Miliauskaitė – rašytoja
Irena Milkevičiūtė – operos solistė
Juozas Domarkas – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyr. dirigentas
Vladas Bagdonas – aktorius
Adomas Jacovskis – dailininkas

2001 m.
Leonardas Gutauskas — rašytojas
Šarūnas Bartas — kino režisierius
Justinas Marcinkevičius — poetas
Feliksas Bajoras — kompozitorius
Violeta Urmanavičiūtė — operos solistė
Leonoras Vytautas Strioga — dailininkas
Stasys Eidrigevičius — dailininkas
Donatas Katkus — dirigentas, muzikologas, Šv.Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas
Kostas Smoriginas — aktorius

2002 m.
Robertas Antinis — dailininkas
Petras Vyšniauskas — saksofonininkas
Oskaras Koršunovas — teatro režisierius
Jurgis Juozapaitis — kompozitorius
Arvydas Každailis — dailininkas
Audrius Stonys — kino režisierius
Jonas Mikelinskas — rašytojas
Kornelijus Platelis — rašytojas
Davidas Geringas — violončelininkas

2003 m.
Algimantas Jonas Kuras — dailininkas
Jonas Aleksa — dirigentas
Vytautas Juozapaitis — operos solistas
Vytautas Barkauskas — kompozitorius
Antanas Jonynas — rašytojas
Petras Dirgėla — rašytojas
Bitė Vilimaitė — rašytoja
Antanas Sutkus — fotomenininkas
Jonas Vaitkus — teatro režisierius

2004 m.
Ona Baliukonytė – rašytoja
Sigitas Parulskis – rašytojas
Jūratė Paulėkaitė – scenografė
Petras Mazūras – dailininkas
Mikalojus Povilas Vilutis — dailininkas
Rytis Mažulis – kompozitorius
Sigutė Stonytė – operos solistė
Stanislovas Žvirgždas – fotomenininkas
Valstybinis Vilniaus kvartetas:
Audronė Vainiūnaitė, I smuikas,
Artūras Šilalė, II smuikas,
Girdutis Jakaitis, altas,
Augustinas Vasiliauskas, violončelė.

2005 m.
Jurga Ivanauskaitė – rašytoja
Vytautas Laurušas — kompozitorius
Robertas Šervenikas — dirigentas
Gintaras Varnas – teatro režisierius
Ksenija Jaroševaitė — dailininkė
Aidas Marčėnas — poetas
Arūnas Matelis — režisierius
Juozas Aputis — rašytojas
Laima Oržekauskienė — dailininkė

2006 m.
Vytautas Balčytis – fotomenininkas
Jonas Vytautas Bruveris — muzikologas
Saulius Juškys — architektas
Rimvydas Kepežinskas — dailininkas
Nijolė Tolvaišienė — menotyrininkė
Kęstutis Navakas — rašytojas
Mūza Rubackytė – pianistė
Rimantas Sakalauskas — dailininkas
Algirdas Vizgirda — fleitininkas

2007 m.
Alfonsas Andriuškevičius – meno kritikas
Vytautas Kernagis – dainų autorius ir atlikėjas
Zinaida Nagytė–Katiliškienė (literatūrinis slapyvardis Liūnė Sutema) – poetė
Šarūnas Nakas – kompozitorius
Vytautas Paukštė – aktorius
Nomeda ir Gediminas Urbonai – medijų menininkai

2008 m.
Antanas Gailius – poetas ir vertėjas
Vanda Juknaitė – rašytoja
Regina Rūta Staliliūnaitė–Matulionienė – aktorė
Deimantas Narkevičius – medijų meno kūrėjas
Veronika Povilionienė – dainininkė
Raminta Šerkšnytė – kompozitorė

2009 m.
Almantas Grikevičius – kino režisierius
Jonas Rimgaudas Jurašas – teatro režisierius
Romualdas Rakauskas – fotomenininkas
Marija Matušakaitė – menotyrininkė
Ramutė Skučaitė – rašytoja
Rolandas Kazlas – aktorius

2010 m.
Virgilijus Kęstutis Noreika – dainininkas
Icchokas Meras – rašytojas
Vaclovas Augustinas – kompozitorius ir dirigentas
Rolandas Rastauskas – rašytojas
Povilas Mataitis ir Dalia Lidija Mataitienė – teatro režisierius ir teatro dailininkė
Jonas Paulius Gasiūnas – tapytojas

2011 m.
Vytautas Arūnas Žebriūnas – kino režisierius
Algimantas Aleksandravičius – fotomenininkas
Vytautas Landsbergis – muzikologas
Kęstutis Grigaliūnas – vizualaus meno kūrėjas
Henrikas Algis Čigriejus – rašytojas
Asta Krikščiūnaitė – dainininkė

2012 m. 
Vladas Vildžiūnas – skulptorius
Kęstutis Nastopka – literatūrologas, literatūros kritikas
Vitalijus Mazūras – scenografas
Eugenijus Viktoras Miliūnas – architektas
Žilvinas Kempinas – vizualaus meno kūrėjas
Modestas Pitrėnas – dirigentas

2013 m.
Vladas Braziūnas – rašytojas
Donatas Banionis – aktorius
Juozas Budraitis – aktorius
Jonas Gricius – kino operatorius
Giedrius Antanas Kuprevičius – kompozitorius
Faustas Latėnas – kompozitorius

2014 m.
Regimantas Adomaitis – aktorius
Jakovas Grigorijus Kanovičius – rašytojas
Rolandas Palekas – architektas
Algirdas Šeškus – fotomenininkas
Eimutis Valentinas Sventickas – rašytojas ir literatūros kritikas
Nelė Savičenko – aktorė

2015 m.
Algirdas Jonas Ambrazas - muzikologas
Leopoldas Mykolas Digrys – muzikas
Dainius Gavenonis – aktorius
Giedra Subačienė – rašytoja
Vladas Urbanavičius – skulptorius
Janina Grasilda Žilytė – dailininkė   

2016 m.
Viačeslavo Ganelino, Vladimiro Tarasovo ir Vladimiro Čekasino džiazo trio
Valdemaras Papievis - rašytojas
Audrius Ambrasas - architektas
Rūta Viktorija Katiliūtė - tapytoja
Vytautas Anužis - aktorius
Gytis Lukšas – kino režisierius 

2017 m.
Eglė Gabrėnaitė  - aktorė
Justė Gintvilė Janulytė  - kompozitorė
Danutė Dalia Kunickienė  - rašytoja 
Gintaras Makarevičius  - scenografas
Svajonė ir Paulius Stanikai – vizualaus meno kūrėjai  
Gintautas Trimakas  - fotomenininkas

2018 m.
Vytautas Martinkus − rašytojas
Mirga Gražinytė − dirigentė
Marius Ivaškevičius − rašytojas
Audrius Kemežys − kino operatorius
Darius Meškauskas − aktorius
Artūras Raila − vizualaus meno kūrėjas

2019 m.
Algimantas Puipa – kino režisierius
Saulius Šaltenis – rašytojas
Asmik Grigorian − operos solistė
Zita Bružaitė – kompozitorė
Viktorija Kuodytė − aktorė
Rugilė Barzdžiukaitė − menininkė
Vaiva Grainytė − menininkė
Lina Lapelyte − menininkė

2020 m.
Jonas Vitoldas Tomaševičius – kino operatorius
Saulius Tomas Kondrotas − rašytojas
Rūta Stanevičiūtė − muzikologė
Regina Šaltenytė − aktorė
Gintaras Balčytis − architektas
Eglė Ridikaitė − dailininkė

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-21