Lietuvos bibliotekų taryba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7, 8 ir 16 punktais, 2023 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. ĮV-438 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“ trejiems metams patvirtinta šios sudėties Lietuvos bibliotekų taryba:

dr. Lina Šarlauskienė – Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė, deleguota Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkė);

Danguolė Abazoriuvienė – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos;

Inga Davidonienė – Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorė;

dr. Vincas Grigas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros docentas;

dr. Laura Juchnevič – Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos bibliotekininkų draugijos;

Ingrida Kasperaitienė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos;

Dalia Kašinskienė – Klaipėdos universiteto bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos;

Sandra Leknickienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai, deleguota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos;

Žaneta Pratusevičienė – Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos vedėja, deleguota Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos;

Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė, deleguota Lietuvos bibliotekininkų draugijos;

Edita Urbonavičienė – Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos;

dr. Loreta Žadeikaitė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja, deleguota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-13