Lietuvos architektūros meno taryba

Veiklos ataskaita 2020

2019 m. spalio 28 d. Nr. ĮV-688 Įsakymas dėl Lietuvos architektūros meno tarybos nuostatų patvirtinimo

Tarybos pirmininkas:  Audrius Ambrasas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius;
Pirmininko pavaduotoja: Rūta Leitanaitė – Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė;
Elena Archipovaitė – urbanistė;
Marius Daraškevičius – architektas, Vilniaus dailės akademijos doktorantas;
Tomas Grunskis – Vilniaus dailės akademijos profesorius;
Audrys Karalius – architektas;
Daiva Veličkaitė – architektė,  Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė;
Kęstutis Zaleckis – Kauno technologijos universiteto profesorius;
Alvydas Žickis – Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdybos narys.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-17