Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros taryba yra įstaiga prie Kultūros ministerijos, kurios paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus valstybės politikos įgyvendinimą, pavestą Lietuvos kino centrui prie Kultūros ministerijos.

Visa informacija, susijusi su programų ir projektų konkursų finansavimu, paskelbta Lietuvos kultūros tarybos internetinėje svetainėje www.ltkt.lt.

Parsisiųsti 2017 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires su visais priedais


Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10