Kultūros ministerijos ekspertų komisijos.

Kultūros centrų taryba

Gintautas Bareikis – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas;
Sergejus Jefimenka – Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro direktorius;
Raimondas Januševičius – Šakių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius;
Inga Kriščiūnienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojas regionų kultūros veikloms;
Jolanta Marija Malinauskaitė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;
Romas Matulis – Plungės rajono savivaldybės kultūros centro direktorius;
Irena Matelienė – Rokiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktorė:
Inga Narušienė – Molėtų kultūros centro direktorė;
Dijana Petrokaitė – Anykščių kultūros centro direktorė;
Raimundas Radavičius – Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius;
Jurgita Žukienė – Varėnos rajono savivaldybės kultūros centro direktorė.

Ataskaita 2018

Kandidatų Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimams gauti įvertinimo komisija

Evaldas Stankevičius – Lietuvos Respublikos kultūros ministro patarėjas (Komisijos pirmininkas);
Gintaras Džiovėnas – Kultūrinės atminties ir paveldo skyriaus patarėjas;
Vida Gražienė – Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vedėja;
Svetlana Kneziauskaitė – Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėja;
Janina Krušinskaitė – Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vedėja;
Jadvyga Lisevičiūtė – Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus patarėja;
Daiva Parulskienė – Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vyresnioji patarėja;
Rūta Pileckaitė – Kultūrinės atminties ir paveldo skyriaus vyresnioji patarėja;
Ona Šaltytė – Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vyresnioji patarėja;
Deividas Velkas – Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos skyriaus vedėjas.

2018 ataskaita

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupė:

Ana Ablamonova – Valstybės teatrų asociacijos atstovė;
prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos atstovė;
Vesta Rasa Grabštaitė – Valstybės teatrų asociacijos atstovė;
prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos atstovė;
prof. dr. Jurgita Staniškytė – kultūros ministro atstovas.

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupė patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-38 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupės patvirtinimo

Veiklos ataskaita 2018 m.

ETNINĖS KULTŪROS EKSPERTŲ KOMISIJA

Lapėnaitė Laima – Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vyresnioji muziejininkė;
Dr. Saulė Matulevičienė – Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros lektorė;
Dr. Bronė Stundžienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja;
Dr. Žilvytis Šaknys – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;
Jūratė Šemetaitė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vedėja;
Asta Vandytė – Kauno kultūros centro „Tautos namai“ Mėgėjų meno skyriaus vadovė, etninės veiklos kuratorė.

VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINĖS EDUKACIJOS EKSPERTŲ KOMISIJA

Violeta Jasevičiūtė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Švietimo skyriaus vedėja;
Nideta Jarockienė – Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja;
Dalia Šiaulytienė –  Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Alma Jasiulionienė – „Lėlės“ ir Oskaro Koršunovo teatrų literatūros skyrių vedėja;
Jolanta Germanavičiūtė – „Forum Cinemas“ rinkodaros vadybininkė;
Kazys Rimtas Tarabilda – Dizaino mokymo centro piešimo dėstytojas.

KNYGOS MENO EKSPERTŲ KOMISIJA

Knygos meno konkurso ekspertų praktikų grupė

Dr. Erika Grigoravičienė – dailės istorikė, kritikė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
Dr. Rasa Janulevičiūtė – grafikė, Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros dėstytoja;
Jonas Liugaila – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos valdybos narys;
Jurgita Nikliauzaitė – Lietuvos spaustuvininkų asociacijos atstovė;
Kotryna Šeibokaitė-Šapranauskienė – knygų dizainerė.

Knygos meno konkurso ekspertų komisija

Dr. Erika Grigoravičienė – dailės istorikė, kritikė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
Doc. Jolanta Mikulskytė – Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros docentė;
Kristina Norvilaitė – grafikė, iliustratorė;
Rimas Supranavičius – Vilniaus knygrišių gildijos pirmininkas;
Nijolė Šaltenytė – grafikė, parodų kuratorė.

KNYGOS MENO KONKURSO EKSPERTŲ PRAKTIKŲ GRUPĖS IR KNYGOS MENO EKSPERTŲ KOMISIJOS  ATASKAITA

MUZIEJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

Marius Jurgutis – informacinių technologijų ekspertas;
Dr. Nelija Kostinienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukatore – metodininkė;
Irena Senulienė – Trakų istorijos muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja;
Dr. Jūratė Senvaitienė – P.Gudyno restauravimo centro vadovė, restauravimo technologė chemikė – ekspertė;
Eugenijus Stratilatovas – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius;
Ėrika Striškienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja;
Olga Žalienė – Lietuvos jūrų muziejaus direktorė;

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSIPAREIGOJIMO DĖL LAIKINAI ĮVEŽAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ UŽSIENIO VALSTYBIŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TAIKYMO EKSPERTŲ KOMISIJA

Audronė Arulienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio vedėja;
Ūllė Damasickienė – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Vidmantas Laurinavičius – Lietuvos banko Pinigų muziejaus vedėjas;
Sandra Leknickienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo  bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai;
Sigutė Pučienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento vyresnioji patarėja;
Romanas Senapėdis – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
Kęstutis Skrickis – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas;
Dalia Valujevičienė – restauratorė ekspertė.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. ĮV-704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos sudarymo“

PROFESIONALIOJO SCENOS MENO VERTINIMO KOMISIJA

Margarita Alper – Lietuvos Respublikos kultūros ministro skiriama atstovė;
Skaidrė Baranskaja – Valstybės teatrų asociacijos atstovė;
Goda Dapšytė – Šiuolaikinio šokio asociacijos atstovė;
Lina Klusaitė – Lietuvos Respublikos kultūros ministro skiriama atstovė;
Rasa Murauskaitė – Lietuvos kompozitorių sąjungos atstovė;|
Martynas Petrikas – Lietuvos Respublikos kultūros ministro skiriamas atstovas;
Jūratė Račinskatė – Lietuvos dailininkų sąjungos atstovė;
Ingrida Ragelskienė – Scenos meno kritikų asociacijos atstovė;
Remigijus Vilkaitis – Lietuvos teatro sąjungos atstovas.“

2019 veiklos ataskaita
2018 veiklos ataskaita

DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS LIETUVIŲ AUTORIŲ SCENOS MENO KŪRINIŲ KONKURSO KOMISIJA

Vladas Bagdonas – teatro ir kino aktorius, režisierius, skaitovas, dainininkas;
Milda Brukštutė – teatrologė, Vilniaus teatro „Lėlė“ viešųjų ryšių koordinatorė;
Kirilas Glušajevas – aktorius, režisierius, Valstybinio Vilniaus mažojo teatro kūrybinės dalies vadovas;
Evaldas Jaras – aktorius, režisierius;
Ugnė Kačkauskaitė – teatrologė, Valstybinio jaunimo teatro atstovė spaudai;
Algirdas Mikutis – režisierius;
Inesa Paliulytė – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė, režisierė;
Regina Svirskienė – Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
Nomeda Šatkauskienė – Valstybinio Šiaulių dramos teatro literatūrinės dalies vedėja.

Sudarymo įsakymas 2018-08-07 ĮV-613 PATVIRTINTI KOMISIJĄ IŠRINKTI DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS LIETUVIŲ AUTORIŲ SCENOS MENO KŪRINIŲ KONKURSO LAIMĖTOJĄ

Veiklos ataskaita už 2019 metus
Veiklos ataskaita už 2018 metus
Veiklos ataskaita už 2017 metus

VILNIAUS ISTORINIO CENTRO, ĮRAŠYTO Į UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠĄ, IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS IŠSAUGOJIMO IR TAUSOJAMOJO NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Asta Baškauskaitė – Senamiesčio bendruomenės asociacijos pirmininkė;
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
Rėda Brandišauskienė – Užupio bendruomenės administratorė (pirmininkė);
Emilija Bugailiškienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyresnioji specialistė;
Darius Daunoras – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Gražvydas Jakubauskas – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius;
Asta Junevičienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė;
Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjas;
Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Arūnas Paslaitis – architektas, nepriklausomas ekspertas;
Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;
Gediminas Rutkauskas – viešosios įstaigos ,,Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ direktorius;
Egidijus Skrodenis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

PRIEŽIŪROS KOMISIJA VILNIAUS KALNŲ PARKO TERITORIJOS TVARKYBOS IR JOS PRITAIKYMO LANKYMUI ATLIEKAMIEMS VEIKSMAMS KOORDINUOTI

Laimonas Ubavičius – Kultūros ministerijos kancleris, komisijos pirmininko pavaduotojas;
Rūta Baškytė – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotoja;
Kristina Bavėjan – Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė;
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
Arvydas Darulis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Vaiva Deveikienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja;
Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja;
Antanina Jarukaitienė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos Rezervato priežiūros skyriaus vedėja;
Audronė Kasperavičienė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė;
Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjas;
Antanas Mikalauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas.

ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMO IR PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2014-2022 METAIS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Gintaras Grušas – Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, komisijos pirmininkas, nagrinėjant klausimus, susijusius su Katalikų Bažnyčios veikla;
Gediminas Miškinis – Ūkio ministerijos kancleris, komisijos pirmininko pavaduotojas, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla;
Jonas Ačas – Žemaičių Kalvarijos šventovės ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos rektorius;
Evaldas Alūza – Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris;
Rasuolė Andrulienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo plėtros skyriaus vedėja;
Linas Baltrušaitis – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris;
Vincas Baublys – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas;
Juozas Gedvilas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Elvinas Jankevičius – vidaus reikalų viceministras;
Gediminas Jankūnas – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas;
Linas Jonauskas – aplinkos viceministras;
Mykolas Juozapavičius – Vilniaus arkivyskupijos ekonomas;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Julius Ratkus – Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėjas religijų klausimais;
Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė;
Lionginas Virbalas – Kauno arkivyskupas metropolitas;
Edmundas Žilevičius – finansų viceministras;
Algis Žvaliauskas – susisiekimo viceministras.

Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisija

Gintautė Žemaitytė – kultūros viceministrė (komisijos pirmininkė);
Ona Šaltytė – Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vyresnioji patarėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);
Dalia Bardauskienė – Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėja;
Violeta Kolonaitienė – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vedėja;
Aušra Martišiūtė-Linartienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė;
Gertrūda Slavickienė – Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė
Gintautas Surgailis – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro Karo istorijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas;
Alvydas Šlepikas – režisierius, rašytojas;
Salvina Taukinaitienė – Krašto apsaugos ministerijos Protokolo skyriaus vedėja;
Andrius Vaišnys – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto narys;
Lolita Valužienė – Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė;
Danutė Zovienė – dailėtyrininkė.

2018 Ataskaita (Priedas 1) (Priedas 2) (Priedas 3)

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisija

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų sudėtis

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-09