Komisijos ir darbo grupės

Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija
Dainų švenčių nacionalinė komisija
Darbo grupė dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino poveikio kultūros sričiai įvertinimo ir pasiūlymų teikimo
Darbo Grupė Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ projekto įgyvendinimo priežiūros vykdymui

Darbo grupė dėl atnaujintos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę (įsakymo pakeitimas)

Dokumentų dėl Kauno modernizmo architektūros įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą parengimo darbo grupė

Darbo grupė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir jos sekretoriato nuostatų pakeitimo projektui parengti

Darbo grupė UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimui užtikrinti

Darbo grupė dėl Lietuvos kultūros instituto vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo

2018 m. Kultūros paso ekspertų komisija

2019-2022 m. Kultūros paso ekspertų komisija

Kultūros paso ekspertų komisijos 2020 m. veiklos ataskaita

Kultūros paso ekspertų komisijos 2019 m. veiklos ataskaita

Darbo grupė dėl ugdymo kultūra ir menu priemonių sukūrimo

Kultūros ministerijos terminijos komisija

Darbo grupė valstybės paramos žiniasklaidai modeliams aptarti

Dėl darbo grupės sudarymo valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkos veiksmams užtikrinti

Kultūros ministerijos ekspertų komisijos

Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija

LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ KOMISIJA  VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 M.

LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ KOMISIJA  VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 M.

LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ KOMISIJA  VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 M.

Priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ valdymo komitetas

Ataskaita 2019

Ataskaita 2018

Priemonės „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ valdymo komitetas

Ataskaita 2018

Projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupė

Ataskaita 2020

Ataskaita 2019

Darbo  grupės  ir Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisijos jungtinės veiklos ataskaita 2019

Ataskaita 2018

Kultūros paveldo fondo priežiūros komitetas

Ataskaita 2020

Ataskaita 2019

Ataskaita 2018

Kultūros paveldo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupė

Ataskaita 2019

Ataskaita 2018

Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisija

Ataskaita 2019

Ataskaita 2018

Ataskaita 2019

Kultūros atašė veiklos koordinavimo darbo grupė

Darbo grupė nemokamo muziejų lankymo modeliui parengti

Darbo grupė nacionalinei muziejų koncepcijai pagal darnios plėtros principus parengti

Darbo grupė mokyklų bibliotekų plėtros gairių projektui parengti

Ataskaita 2018

Lietuvos žydų (litvakų) paveldo aktualizavimo kompleksinių klausimų nagrinėjimo darbo grupė

Darbo grupė kultūros paso koncepcijai ir jo įgyvendinimo modeliui parengti

Darbo grupės kultūros paso koncepcijai parengti rezultatas

Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų ir ekspertų komisijų ir institucijų pertvarkos ir optimizavimo, siekiant jų subalansavimo ir procesų savireguliacijos, darbo grupė

Darbo grupės rezultatas

Darbo grupė pasiūlymams dėl Sapiegų rūmų, esančių Vilniaus m. sav., Vilniaus m., L. Sapiegos g. 13, pritaikymo kultūros reikmėms suformuoti

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisija (NUOSTATAI)

2020 veiklos ataskaita

Bronio Savukyno premijos skyrimo komisija

"Lietuvos kino" likvidavimo darbo grupė

DARBO GRUPĖS DĖL UAB „LIETUVOS KINAS“ LIKVIDAVIMO  VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 M.

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos ataskaita už 2018

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos ataskaita už 2019

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos ataskaita už 2020

Balio Buračo fotografijos meno premijos komisija

Balio Buračo premijos komisijos 2018 m. ataskaita

Jaunojo menininko premijų ekspertų komisija

Jaunojo menininko premijų ekspertų komisijos 2020 metų veiklos ataskaita

Jaunojo menininko premijų ekspertų komisijos veiklos ataskaita 2019

Jaunojo menininko premijų ekspertų komisijos veiklos ataskaita 2018

Kultūros infrastruktūros projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupė

2018 m. ataskaita

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos nuostatai (2020 m. kovo 20 d. Nr. ĮV-200)

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo  komisija (2017-02-27 Nr. ĮV-407)

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo  komisija (2018-05-15 Nr. ĮV-427)

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo  komisija (2018-08-14 Nr. ĮV-622)

2018 m. veiklos ataskaita

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatai (2019-09-19 Nr. ĮV-598)
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos sudėtis (2019-10-11 Nr. ĮV-653)
Mokslinės archeologijos komisijos nuostatai (2020-03-30 Nr. ĮV-218)

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija (2020 m. spalio 5 d. Nr. ĮV-1241)

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos 2017–2020 m. darbo ataskaita

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos 2020 m. ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisija

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija

Darbo grupė naujoms autorių teisių direktyvoms perkelti  ataskaita

2021 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-62.pdf

2020 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. ĮV- 1365

2020 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. ĮV-67

2020 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. ĮV-1000

2019 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. ĮV-498

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-06