Archyvų taryba

Patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-831

Doc. dr. Juozapas Blažiūnas – Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius, deleguotas valstybės archyvų;
Prof. dr. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius;
Dr. Daiva Lukšaitė – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja, deleguota valstybės archyvų;
Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos prezidentas;
Habil. dr. Alvydas Nikžentaitis – Lietuvos istorijos instituto direktorius;
Habil. dr. Arvydas Pacevičius – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius, deleguotas valstybės archyvų;
Kristina Ramonienė – Lietuvos vyriausioji archyvarė, deleguota valstybės archyvų;
Prof. dr. Juozas Skirius – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorius;
Dalius Žižys – Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius, deleguotas valstybės archyvų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03