Lietuvos bibliotekų taryba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7, 8 ir 16 punktais, 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-702 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“ trejiems metams patvirtinta šios sudėties Lietuvos bibliotekų taryba:

Emilija Banionytė – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkė);
dr. Gintarė Tautkevičienė – Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininko pavaduotoja);
Danguolė Abazoriuvienė – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos;
Inga Davidonienė – Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė;
Vida Garunkštytė – Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė, deleguota Lietuvos bibliotekininkų draugijos;
doc. dr. Vincas Grigas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro docentas;
Sandra Leknickienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai , deleguota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos;
prof. dr. Bronius Maskuliūnas – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius, deleguotas Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos;
Audronė Opulskytė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos;
Žaneta Pratusevičienė – Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos vedėja, deleguota Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos;
Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė, deleguota Lietuvos bibliotekininkų draugijos;
dr. Lina Šarlauskienė – Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė, deleguota Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-26