Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija

Audrius Stonys – kino režisierius (komisijos pirmininkas);
Audrius Ambrasas – architektas;
Vladas Bagdonas – aktorius;
Jonas Dagys – filosofas;
Giedrius Antanas Kuprevičius – kompozitorius;
Jūratė Katinaitė – muzikologė;
Danutė Kalinauskaitė – rašytoja;
Artūras Raila – vizualaus meno kūrėjas;
Ramunė Marcinkevičiūtė – teatrologė;
Jūratė Sprindytė – literatūrologė;
Jūratė Tutlytė – menotyrininkė.


Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai

2011 m.
Vytautas Arūnas Žebriūnas – kino režisierius
Algimantas Aleksandravičius – fotomenininkas
Vytautas Landsbergis – muzikologas
Kęstutis Grigaliūnas – vizualaus meno kūrėjas
Henrikas Algis Čigriejus – rašytojas
Asta Krikščiūnaitė – dainininkė

2012 m. 
Vladas Vildžiūnas – skulptorius
Kęstutis Nastopka – literatūrologas, literatūros kritikas
Vitalijus Mazūras – scenografas
Eugenijus Viktoras Miliūnas – architektas
Žilvinas Kempinas – vizualaus meno kūrėjas
Modestas Pitrėnas – dirigentas

2013 m.
Vladas Braziūnas – rašytojas
Donatas Banionis – aktorius
Juozas Budraitis – aktorius
Jonas Gricius – kino operatorius
Giedrius Antanas Kuprevičius – kompozitorius
Faustas Latėnas – kompozitorius

2014 m.
Regimantas Adomaitis – aktorius
Jakovas Grigorijus Kanovičius – rašytojas
Rolandas Palekas – architektas
Algirdas Šeškus – fotomenininkas
Eimutis Valentinas Sventickas – rašytojas ir literatūros kritikas
Nelė Savičenko – aktorė

2015 m.
Algirdas Jonas Ambrazas – muzikologas
Leopoldas Mykolas Digrys – muzikas
Dainius Gavenonis – aktorius
Giedra Subačienė – rašytoja
Vladas Urbanavičius – skulptorius
Janina Grasilda Žilytė – dailininkė   

2016 m.
Viačeslavo Ganelino, Vladimiro Tarasovo ir Vladimiro Čekasino džiazo trio
Valdemaras Papievis – rašytojas
Audrius Ambrasas – architektas
Rūta Viktorija Katiliūtė – tapytoja
Vytautas Anužis – aktorius
Gytis Lukšas – kino režisierius 

2017 m.
Eglė Gabrėnaitė – aktorė
Justė Gintvilė Janulytė – kompozitorė
Danutė Dalia Kunickienė – rašytoja 
Gintaras Makarevičius – scenografas
Svajonė ir Paulius Stanikai – vizualaus meno kūrėjai  
Gintautas Trimakas – fotomenininkas

2018 m.
Vytautas Martinkus − rašytojas
Mirga Gražinytė − dirigentė
Marius Ivaškevičius − rašytojas
Audrius Kemežys − kino operatorius
Darius Meškauskas − aktorius
Artūras Raila − vizualaus meno kūrėjas

2019 m.
Algimantas Puipa – kino režisierius
Saulius Šaltenis – rašytojas
Asmik Grigorian − operos solistė
Zita Bružaitė – kompozitorė
Viktorija Kuodytė − aktorė
Rugilė Barzdžiukaitė − menininkė
Vaiva Grainytė − menininkė
Lina Lapelytė − menininkė

2020 m.
Jonas Vitoldas Tomaševičius – kino operatorius
Saulius Tomas Kondrotas − rašytojas
Rūta Stanevičiūtė − muzikologė
Regina Šaltenytė − aktorė
Gintaras Balčytis − architektas
Eglė Ridikaitė − dailininkė

2021 m.

Vidas Petkevičius – aktorius  
Agnė Narušytė – menotyrininkė
Vytautas Miškinis – choro dirigentas, kompozitorius
Remigijus Treigys – fotomenininkas
Dainius Liškevičius – tarpdisciplininio meno kūrėjas
Daiva Vyčinienė – etnomuzikologė

2000 m.
Eugenijus Cukermanas – dailininkas
Dalia Kasčiūnaitė – dailininkė
Romualdas Granauskas – rašytojas
Tomas Venclova – rašytojas
Nijolė Miliauskaitė – rašytoja
Irena Milkevičiūtė – operos solistė
Juozas Domarkas – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyr. dirigentas
Vladas Bagdonas – aktorius
Adomas Jacovskis – dailininkas

2001 m.
Leonardas Gutauskas – rašytojas
Šarūnas Bartas – kino režisierius
Justinas Marcinkevičius – poetas
Feliksas Bajoras – kompozitorius
Violeta Urmanavičiūtė – operos solistė
Leonoras Vytautas Strioga – dailininkas
Stasys Eidrigevičius – dailininkas
Donatas Katkus – dirigentas, muzikologas, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas
Kostas Smoriginas – aktorius

2002 m.
Robertas Antinis – dailininkas
Petras Vyšniauskas – saksofonininkas
Oskaras Koršunovas – teatro režisierius
Jurgis Juozapaitis – kompozitorius
Arvydas Každailis – dailininkas
Audrius Stonys – kino režisierius
Jonas Mikelinskas – rašytojas
Kornelijus Platelis – rašytojas
Davidas Geringas – violončelininkas

2003 m.
Algimantas Jonas Kuras – dailininkas
Jonas Aleksa – dirigentas
Vytautas Juozapaitis – operos solistas
Vytautas Barkauskas – kompozitorius
Antanas Jonynas – rašytojas
Petras Dirgėla – rašytojas
Bitė Vilimaitė – rašytoja
Antanas Sutkus – fotomenininkas
Jonas Vaitkus – teatro režisierius

2004 m.
Ona Baliukonytė – rašytoja
Sigitas Parulskis – rašytojas
Jūratė Paulėkaitė – scenografė
Petras Mazūras – dailininkas
Mikalojus Povilas Vilutis – dailininkas
Rytis Mažulis – kompozitorius
Sigutė Stonytė – operos solistė
Stanislovas Žvirgždas – fotomenininkas
Valstybinis Vilniaus kvartetas:
Audronė Vainiūnaitė, I smuikas,
Artūras Šilalė, II smuikas,
Girdutis Jakaitis, altas,
Augustinas Vasiliauskas, violončelė.

2005 m.
Jurga Ivanauskaitė – rašytoja
Vytautas Laurušas – kompozitorius
Robertas Šervenikas – dirigentas
Gintaras Varnas – teatro režisierius
Ksenija Jaroševaitė – dailininkė
Aidas Marčėnas – poetas
Arūnas Matelis – režisierius
Juozas Aputis – rašytojas
Laima Oržekauskienė – dailininkė

2006 m.
Vytautas Balčytis – fotomenininkas
Jonas Vytautas Bruveris – muzikologas
Saulius Juškys – architektas
Rimvydas Kepežinskas – dailininkas
Nijolė Tolvaišienė – menotyrininkė
Kęstutis Navakas – rašytojas
Mūza Rubackytė – pianistė
Rimantas Sakalauskas – dailininkas
Algirdas Vizgirda – fleitininkas

2007 m.
Alfonsas Andriuškevičius – meno kritikas
Vytautas Kernagis – dainų autorius ir atlikėjas
Zinaida Nagytė-Katiliškienė (literatūrinis slapyvardis Liūnė Sutema) – poetė
Šarūnas Nakas – kompozitorius
Vytautas Paukštė – aktorius
Nomeda ir Gediminas Urbonai – medijų menininkai

2008 m.
Antanas Gailius – poetas ir vertėjas
Vanda Juknaitė – rašytoja
Regina Rūta Staliliūnaitė-Matulionienė – aktorė
Deimantas Narkevičius – medijų meno kūrėjas
Veronika Povilionienė – dainininkė
Raminta Šerkšnytė – kompozitorė

2009 m.
Almantas Grikevičius – kino režisierius
Jonas Rimgaudas Jurašas – teatro režisierius
Romualdas Rakauskas – fotomenininkas
Marija Matušakaitė – menotyrininkė
Ramutė Skučaitė – rašytoja
Rolandas Kazlas – aktorius

2010 m.
Virgilijus Kęstutis Noreika – dainininkas
Icchokas Meras – rašytojas
Vaclovas Augustinas – kompozitorius ir dirigentas
Rolandas Rastauskas – rašytojas
Povilas Mataitis ir Dalia Lidija Mataitienė – teatro režisierius ir teatro dailininkė
Jonas Paulius Gasiūnas – tapytojas

1989 m.

Jonas Juškaitis – poetas
Algirdas Martinaitis – kompozitorius
Šarūnas Sauka – dailininkas
Kornelijus Matuzevičius – kino režisierius
Henrikas Šablevičius – kino režisierius
M.K.Čiurlionio kvartetas:
Rimantas Šiugždinis – I smuikas
Saulius Kiškis – II smuikas
Aloyzas Grižas – altas
Saulius Lipčius – violončelė

1990 m.

Julius Juzeliūnas – kompozitorius
Kazys Napoleonas Kitkauskas – archeologas
Algirdas Steponavičius – dailininkas
Romualdas Požerskis – fotomenininkas
Zita Žemaitytė – menotyrininkė

1991 m.

Vytautas Bložė – poetas
Jeronimas Kačinskas – kompozitorius
Gediminas Karalius – dailininkas
Bronius Radzevičius (po mirties) – rašytojas
Povilas Ričardas Vaitekūnas – dailininkas

1992 m.

Valentinas Antanavičius – dailininkas
Kazys Bradūnas – poetas
Vladas Drėma – dailėtyrininkas
Petras Geniušas – pianistas
Arvydas Šliogeris – filosofas

1993 m.

Petras Bingelis – choro dirigentas
Viktorija Daujotytė – literatūrologė
Vytautas Kavolis – sociologas
Vytautas Kašuba – dailininkas
Laimonas Noreika – aktorius

1994 m.

Sigitas Geda – poetas
Gintaras Rinkevičius – dirigentas
Algirdas Dovydėnas – dailininkas
Regimantas Midvikis – dailininkas
Algirdas Žebrauskas – architektas
Antanas Kmieliauskas – dailininkas
Ričardas Krištopavičius – architektas
Arūnas Sakalauskas – dailininkas
Rimas Tuminas – teatro režisierius

1995 m.

Raimundas Katilius – smuikininkas
Bronius Kutavičius – kompozitorius
Aleksandras Macijauskas – fotomenininkas
Algirdas Petrulis – dailininkas
Vytautas Šerys – dailininkas
Jonas Mekas – kino režisierius
Antanas Rubšys – vertėjas

1996 m.
Osvaldas Balakauskas – kompozitorius
Stanislovas Kuzma – dailininkas
Valentinas Masalskis – aktorius
Vladimiras Prudnikovas – solistas
Jonas Strielkūnas – poetas
Eglė Špokaitė – baleto artistė
Vytautas Valius – dailininkas

1997 m.
Alfonsas Nyka–Niliūnas (Alfonsas Čipkus) – rašytojas
Onutė Narbutaitė – kompozitorė
Petras Repšys – dailininkas
Juozas Erlickas – rašytojas
Anatolijus Šenderovas – kompozitorius
Rūta Ibelhauptienė – pianistė
Zbignevas Ibelhauptas – pianistas
Eimuntas Nekrošius – teatro režisierius

1998 m.
Vidmantas Bartulis – kompozitorius
Feliksas Jakubauskas – dailininkas
Algimantas Kunčius – fotomenininkas
Marcelijus Martinaitis – poetas
Donatas Sauka – rašytojas
Aldona Šaltenienė – dailininkė
Alfredas Bumblauskas – istorikas
Algimantas Galinis – televizijos režisierius
Edvardas Gudavičius – istorikas
Albertas Žostautas – redaktorius

1999 m.
Kęstutis Pempė – architektas
Gytis Ramunis – architektas
Augustinas Savickas – dailininkas
Linas Leonas Katinas – dailininkas
Mindaugas Navakas – dailininkas
Donaldas Kajokas – poetas
Albertas Zalatorius – literatūrologas
Saulius Sondeckis – Lietuvos kamerinio orkestro vadovas ir vyr. dirigentas
Ona Narbutienė – muzikologė
Jūratė Onaitytė – aktorė

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-03