Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas: