Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-03-01T00:00:00418678Ministro įsakymas2019-03-01T00:00:00ĮV-173

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-173

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS PAVELDO POLITIKOS GRUPĖS VADOOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS