Visuomenė kviečiama išreikšti nuomonę dėl Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus projekto

Galioja iki

2018-08-01

Kultūros ministerijos inicijuota darbo grupė parengė Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus projektą ir kviečia visus norinčius teikti pastabas ir pasiūlymus šiai koncepcijai tobulinti.

Siūlymus galite teikti Kultūros ministerijai iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. el. paštu: [email protected]

Susipažinti su Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus projektu galite: čia.

Nacionalinė muziejų koncepcija pagal tvaraus vystymosi principus – priemonė, skirta nustatyti muziejaus bei muziejaus rinkinio apibrėžtis, muziejų misiją ir viziją, kuriamas vertes, muziejų tvaraus vystymosi kryptis, muziejų tinklą ir jo valstybinį valdymą, muziejaus steigėjo įsipareigojimus bei muziejų finansavimą.

Koncepcija parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.3. krypties „Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka“ 2.3.6. darbo „Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“ 9 priemonę „Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal darnios plėtros principus sukūrimas ir išbandymas“.