Viešoji konsultacija rengiant Kultūros ir kūrybingumo plėtros programą

Galioja iki

2020-11-10

2020 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2021-2030 m. nacionalinį pažangos planą (NPP), kurio įgyvendinimui ministerijos rengia plėtros programas.

Kultūros ministerija kviečia į viešąją konsultaciją, rengiant Kultūros ir kūrybingumo plėtros programą.

Viešosios konsultacijos tikslas: supažindinti visuomenę, socialinius ir ekonominius partnerius su Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projektu ir sudaryti galimybę pateikti siūlymus projekte įvardintų problemų, jų priežasčių ir sprendimo krypčių formulavimui ar papildymui, o konsultacijos metu pateiktus siūlymus ir įžvalgas panaudoti tobulinant plėtros programos projektą.

Kviečiame susipažinti su Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projektu. Programos projektas pateikiamas 7 dokumentuose pagal NPP uždavinius: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Trukmė: viešoji konsultacija su visuomene vyks iki 2020 m. lapkričio 10 d.  

Dalyviai: konsultacijoje kviečiami dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, verslo, NVO, valdžios ir kitų organizacijų atstovai.

Kaip dalyvauti?

Siūlymus kviečiame teikti el. paštu: programa@lrkm.lt

Rezultatų panaudojimas – pasiūlymai bus įvertinti ir, atsižvelgiant į galimybes ir tikslingumą, integruoti į plėtros programą. Gautų siūlymų suvestinė su komentarais dėl galimybės integruoti juos į plėtros programą, bus paskelbti Kultūros ministerijos interneto puslapyje.