Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės stipendijos užsienio menininkams ir mokslininkams

Galioja iki

2018-11-15

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija informuoja apie gautą kvietimą studentams, tyrėjams ir menininkams teikti paraiškas Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės stipendijoms (Swiss Government Excellence Scholarships) valstybinėse Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose 2019–2020 akademiniais metais gauti.

Reikalavimai kandidatams ir paraiškų teikimo tvarka:

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html

Paraiškų teikimo gairės: http://stipendijos.lt/uploads/01_FCS_Application_Guidelines_eng_2019_2020.pdf

 

Siūlomų stipendijų tipai kandidatams iš Lietuvos Respublikos:

  • Research Scholarships – mokslinės stažuotės visų studijų / mokslo krypčių aukštos akademinės kvalifikacijos doktorantūros studijų studentams, tyrėjams bei jauniems gydytojams, įgijusiems ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį. Pažymėtina, kad paraiškos teikėjo kandidatūra bus svarstoma tik tuo atveju, jeigu bus gauta nominacija iš pasirinktos Šveicarijos mokslo ir studijų institucijos akademinio mentoriaus;
  • PhD Scholarships – doktorantūros studijos visose studijų / mokslo kryptyse, asmenims, įgijusiems ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį;
  • Postdoctoral Scholarships – podiplominės studijos visų studijų / mokslo  krypčių tyrėjams, įgijusiems mokslo daktaro laipsnį;
  • Fine Arts Scholarships – magistrantūros studijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusiems įvairių meno krypčių studentams bei jauniems menininkams. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškas šio tipo stipendijai gauti gali teikti tik tie kandidatai, kurie jau yra priimti į pasirinktą studijų programą.

 

Šveicarijos Federacinės stipendijų užsienio studentams skyrimo komisijos (Federal Commission for Scholarships for Foreign Students) patvirtintiems kandidatams yra numatoma skirti vienos kelionės į studijų / mokslinės stažuotės vietą ir atgal išmoką (skiriama iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų). Daugiau informacijos apie kelionės išmokų skyrimą: http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/keliones-ismokos

 

Dokumentų teikimas:

  • Konkursui pateikiami dokumentai yra išvardinti kiekvieno stipendijos tipo aprašyme. Aprašymai yra šalių sąraše alfabeto tvarka pasirenkant Lietuvą:

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an/countrys-a---l.html

  • Šveicarijos Federacinės stipendijų užsienio studentams skyrimo komisijos reikalavimu, paraiškos dokumentų formos viešai neskelbiamos, o siunčiamos pagal individualų pasiteiravimą. Jeigu atitinkate kandidatams keliamus reikalavimus ir ketinate teikti paraišką, maloniai kviečiame kreiptis dėl dokumentų formų el. paštu [email protected].
  • Dokumentų pateikimo terminas – iki 2018 m. lapkričio 15 d. Paraiškos gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.
  • Dokumentai teikiami Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas), Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius. Asmeniškai paraišką įteikti galite Fondo darbo laiku. Tuo atveju, jei paraišką siųsite paštu, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodyto termino;
  • Kandidatų paraiškos bus perduotos Šveicarijos Konfederacijos ambasadai Rygoje. Galutinį sprendimą priims ir kandidatus informuos Šveicarijos stipendijų užsienio studentams skyrimo federalinė komisija.

Kontaktai:

Lietuvos švietimo mainų paramos fonas:

Renata Norbutaitė (el. p.: [email protected], tel.: (+370 5) 250 4820).

 

Šveicarijos ambasada Latvijai, Lietuvai ir Estijai:

Ginta Petra (el. p.: [email protected], tel.: 371 6733 83 51)