Skelbiamas Profesionaliojo scenos meno premijų konkursas

Galioja iki

2020-01-07

Kultūros ministerija skelbia konkursą Profesionaliojo scenos meno premijoms (toliau – premija). Premijomis siekiama įvertinti profesionaliojo scenos meno srities kūrėjų, tyrėjų ir kitų profesionaliojo scenos meno srities darbuotojų reikšmingiausius 2019 metų darbus ir išskirtinius profesinius laimėjimus dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse. Konkurso laureatams įteikiami atminimo ženklai „Auksiniai scenos kryžiai“, o už naujų sceninės išraiškos formų paieškas – atminimo ženklas „Boriso Dauguviečio auskaras“.

Premijomis gali būti apdovanojami profesionaliojo scenos meno srities kūrėjai, tyrėjai ir kiti meno srities darbuotojai: režisieriai, dramaturgai, scenografai, kostiumų ir grimo dailininkai, šviesų dailininkai, vaizdo įrašo menininkai, choreografai, kompozitoriai ir muzikos atlikėjai, dirigentai, aktoriai, šokėjai, baleto artistai, operos, operetės, miuziklo atlikėjai, profesionaliojo scenos meno vertintojai ar kūrybinės grupės.

Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti profesionaliojo scenos meno įstaigos, asociacijos bei organizacijos, profesionaliojo scenos meno vertintojai (toliau – teikėjai).

Siūlymai premijoms gauti už 2019 m. sukurtus profesionaliojo scenos meno kūrinius Kultūros ministerijai turi būti teikiami pagal nustatytą Profesionaliojo scenos meno premijų siūlymo formą.

Siūlomi apdovanojimui scenos meno kūriniai turi būti parodyti viešai ne vėliau kaip iki 2020 metų kovo 7 d. (Kartu su siūlymu turi būti pateikiamas scenos meno kūrinio vientisas ir nesumontuotas vaizdo įrašas skaitmeninėje laikmenoje arba pateikiama nuoroda į vaizdo įrašą, esantį viešai prieinamoje interneto svetainėje.)

Vienas teikėjas gali siūlyti ne daugiau kaip 50 proc. įstaigos einamaisiais metais sukurtų naujų scenos meno kūrinių arba ne daugiau nei 3 scenos meno kūrinius, jeigu įstaiga per metus sukūrė 4 ar mažiau scenos meno kūrinių.

Siūlymai apdovanoti premijomis profesionaliojo scenos meno vertintojus, kaip ir siūlymai apdovanoti asmenis už ilgametį indėlį į scenos meną, teikiami Kultūros ministerijai laisva forma, nurodant kandidato vardą, pavardę, pateikiant gyvenimo ir veiklos pasiekimų aprašymus.

Siūlymus prašome siųsti paštu arba pristatyti iki 2020 m. sausio 7 d. (imtinai) adresu:

„Profesionaliojo scenos meno premijų konkursas“ (kuratorius – Indrė Šimeliūnė)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius

Taip pat siūlymo kopijas siųsti el. paštu indre.simeliune@lrkm.lt, telefonas pasiteirauti 867194556.

Profesionaliojo scenos meno premijavimo nuostatus rasite čia